"Lietuvių kalbos žodyno" I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Lietuvių kalbos žodyno" I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 1, p. 63-68
Keywords:
LT
leksikografija; žodynai; ideologiniai taisymai.
EN
lexicography; dictionary; ideological correction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- išryškinti pagrindines "Lietuvių kalbos žodyno" ideologinių taisymų prielaidas, nustatyti ir aptarti esminius antrojo leidimo taisymų ypatumus. Tyrimo objektas -- "Lietuvių kalbos žodyno" I ir II tomų abiejų leidimų žodžių lizdai (reikšmių nusakymas, iliustraciniai sakiniai). Tyrimo metodas -- analitinis aprašomasis. Rusų antrosios okupacijos metais pirmuosius du "Lietuvių kalbos žodyno" tomus buvo liepta perredaguoti, sustabdytas kitų tomų leidimas. Buvo reikalaujama remtis tik gyvosios kalbos faktais; mažinti tarmių medžiagą; darbą užbaigti per 5--6 metus; fiksuoti tarybinio laikotarpio leksiką. Daugiausia kritikuotas žodžių aiškinimas, frazeologija, iliustracinė medžiaga ir pastarosios kaupimo šaltiniai. 1952 m. leksikografų konferencijoje, apsvarsčius Boriso Larino, Jono Kruopo, Antanės Kučinskaitės parengtą instrukciją, "Lietuvių kalbos žodyno" rengimas pasuktas tarybinės leksikografijos vaga. Pagal naująją instrukciją rašomi tolesni ir perredaguoti pirmieji du "Lietuvių kalbos žodyno" tomai.

ENWhen the first volume of "Lithuanian Language Dictionary" was published a request was made to correct it. They insisted on decreasing materials of dialects, fixate lexis of the Soviet period. The biggest criticism fell upon the explanation of words, phraseology, illustrative material and sources of accumulation of the latter. The рифове of this article is to highlight the main assumptions of ideological corrections, to determine and discuss essential peculiarities of these corrections. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12839
Updated:
2018-12-17 11:11:03
Metrics:
Views: 1
Export: