Elektroninio Lietuvių kalbos žodyno (t. I-XX) pirmasis leidimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninio Lietuvių kalbos žodyno (t. I-XX) pirmasis leidimas
Alternative Title:
The First Edition of Electronic Dictionary of the Lithuanian Language (v. I-XX)
In the Journal:
Keywords:
LT
15 amžius; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I-XX, 1941-2002) elektroninį variantą, parengtą Lietuvių kalbos instituto leksikografų, padedant informatikos specialistams, ir 2005 m. paskelbtą internete adresu www.lkz.lt. Turint galvoje, kad „Lietuvių kalbos žodynas“ buvo rengiamas net šešis dešimtmečius ir dėl to senesniųjų tomų tekstai įvairiais atžvilgiais gerokai skiriasi nuo naujesniųjų, buvo nutarta jį išleisti ne kaip šaltinį, o redaguotą ir adaptuotą. Vadovaujantis apsvarstytais „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto rengimo principais, XV–XX tomuose nusistovėjusia leksikografine praktika ir naujausių kalbotyros tyrimų rezultatais, buvo adaptuoti žodyno formos dalykai (ženklai, šriftai), suvienodintas frazeologizmų pateikimas, atlikta keletas sutrumpinimų pakeitimų, I–X tomų tekstuose rašyba ir skyryba pertvarkyta pagal dabar galiojančias taisykles. Buvo ištaisytos pastebėtos kirčiavimo klaidos, pakoreguotas ne tik antraštinių žodžių, bet ir formų transponavimas. Reikšmių apibrėžimus buvo stengiamasi deideologizuoti, iš jų buvo šalinami nevartotini skoliniai ir hibridai. Straipsnyje pateikiama konkrečių taisymų pavyzdžių. Tolesnieji Lietuvių kalbos instituto planai – rengiant „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto kompaktinę plokštelę kartu sukurti kompiuterinius įrankius naujam papildytam ir pataisytam leidimui bei padėti pagrindus Nacionalinei kalbos duomenų bazei, kuri suteiks daugiau galimybių lituanistikos ir baltistikos mokslo tyrimams bei studijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos žodynas; Elektroninis žodynas; Dictionary of Lithuanian language; Electronic dictionary.

ENThe article discusses the electronic variant of academic “Dictionary of the Lithuanian Language”, which was prepared by lexicographers of the Institute of the Lithuanian Language, with the help of specialists of informatics, and published in 2005 at www.lkz.lt. Considering the fact that the “Dictionary of the Lithuanian Language” was being prepared for six decades and, therefore, the texts of the older volumes differ in many respects from the newer ones, it was decided to publish it not as a source, but as an edited and adapted one. Following the considered principles of compiling the electronic version of the “Dictionary of the Lithuanian Language”, lexicographic practice established in volumes XV-XX and the latest results of linguistic analyses, the issues of the form of the dictionary were adapted, the presentation of phraseologies was unified, several changes in abbreviations were made, spelling and punctuation were reorganized according the valid rules. Detected stress mistakes were corrected, the transposition of headwords as well as their forms was corrected too. Definitions were deideologized; borrowings and hybrids that are out of use were eliminated. The further plans of the Institute of the Lithuanian language, while preparing a compact disc of the electronic version of the „Dictionary of the Lithuanian Language”, involve the creation of computer tools for a new supplemented and corrected edition and the laying of foundations for the National Database of the Language that would provide more possibilities of the Lithuanian and Baltic studies and analyses.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5482
Updated:
2016-05-30 23:03:05
Metrics:
Views: 33
Export: