Lietuvos kalvarijų kryžiaus kelių muzika : tradicijos ir naujovės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kalvarijų kryžiaus kelių muzika: tradicijos ir naujovės
Alternative Title:
Stations of the cross music at Lithuanian Calvaries: traditions and innovations
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apeiginė krikščioniškoji muzika; Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus keliai; Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių folkloras; Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių giedojimo tradicijos.
Keywords:
LT
Kalvarijų Kryžiaus keliai; Kalvarijų Kryžiaus kelių giedojimo tradicijos; Religinė muzika / Religious music; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas - Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių tradicinė ir naujoji apeigų muzika. Tyrimo tikslas - remiantis istoriniais ir XX a. antrosios pusės ekspedicijų meru surinktais duomenimis apie Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių tradicinę apeigų muziką, atskleisti jų kaitą žengiant j XXI amžių. Darbe iškeliama krikščioniškosios muzikos kaitos problema. Pasirinktoji tema nagrinėjama pirmą kartą, nauja yra ir darbo koncepcija. Naudojami geografinio kartografavimo, analizės, sintezės, tipologinis ir retrospekcijos metodai. Šiandien Lietuvoje veikia šeši kalvarijų Kryžiaus keliai: Žemaičių Kalvarijoje, Vilniuje, Beržore, Tytuvėnuose, Mosėdyje ir Vepriuose. Atliktas tyrimas atskleidė, pirma, kad Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių giesmynai yra parengti Žemaičių Kalvarijos analogo pagrindu. Antra, unikalumu išsiskiria Švč. M.Marijos Škaplierinės (Beržore), Septynių Marijos skausmų ir džiaugsmų vainikėlio (Šiluvoje) bei Marijos takelių (Vepriuose) maldos/giesmės. Trečia, tradicinių giesmių repertuarą praplečia nauji himnai. Straipsnyje iškelta ir pagrįsta hipotezė, kad šiandien, žengiant j trečiąjį tūkstantmetį, dalis tradicinės Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginės muzikos nebevartojama, ji keičiama nauja. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the traditional and new ritual music sung during the stations of the cross at specially built Lithuanian Calvaries. It is based of historical data and data collected during the summer expeditions in the second half of the 20th century to these Lithuanian Calvaries. The paper discusses the problem, of changes in Christian music. The given topic is being studied for the first time. Methods of geographic mapping, analysis, synthesis, typology and retrospection have been applied in the work. Today in Lithuania there are six functioning stations of the cross with large outdoor Calvaries: in Žemaičių Kalvarija, Vilnius, Beržoras, Tytuvėnai, Mosėdis, and Vepriai. The studies first of all show that the repertoire of traditional music hymns at the mentioned Calvaries is made up of prayers and hymns from Žemaičių Kalvarija. Second, the prayers and hymns of the Virgin Mary Škaplierinė (in Beržoras), the Wreath of Seven Pains and Joys of the Mary (in Šiluva) and Mary's Paths (in Vepriai) have unique qualities. Third, the traditional repertoire is being supplemented by new hymns. The study supports the hypothesis that today at the turn of the third millennium part of the traditional ritual music of the stations of the cross at these Lithuanian Calvaries is no longer used and is being replaced by new music. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1278
Updated:
2018-12-20 23:04:38
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: