Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio apeigos ir muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio apeigos ir muzika
Alternative Title:
Rituals and music of the Calvary's Stations of the Cross of Vilnius
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002
Pages:
99 p.
Series:
Soter. Priedas; Nr. 2 (2002)
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Apeigos; Apeigos, religinės; Giesmių melodijos; Giesmės; Kalvarijos; Katalikų Bažnyčia; Kryžiaus kelias; Lietuva; Muzika; Religija; Vilniaus Kalvarijos; Vilnius
EN
Calvary; Catholic Church; Lithuania; Music; Notes of hymns; Religion; Ritual, religious; Rituals; Stations of the Cross; Vilnius; Vilnius Calvarys; Way of the Cross
Summary / Abstract:

LTŠiame vadovėlyje pirmą kartą Lietuvos Katalikų Bažnyčioje skelbiama Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelyje atliekamų apeigų ir muzikos medžiaga. Autorius moksliškai atskleidžia Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelių apeigų ir muzikos kilmę. Vadovėlio turinį sudaro: istoriografinis žvilgsnis į Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelią; prie Kryžiaus kelio stočių atliekamų apeigų aprašymas bei detali chronologinė jų analizė; chronologiškas prie koplyčių atliekamos muzikos pateikimas bei jos kilmės analizė; kalvarijų Kryžiaus kelio muzikos notografijos pristatymas. Autorius atskleidžia, kad Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelio sumanytojai buvo Žemaičių ir Vilniaus vyskupijų vyskupai bei vienuoliai dominikonai. Religiniai ir kultūriniai ryšiai su Vakarų Europa, konfesinis ir tautinis LDK nevienalytiškumas, didelė Lenkijos kultūrinė įtaka lėmė savitą Kryžiaus kelių kultūros pobūdį. Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelio apeigos unikalios savo tematika. Iš 26 apeigų 10 būdingos tik šiam keliui. Visos apeigos atėjusios iš Kristaus kančios kelio siužetų ir Bažnyčios liturgijos. Maldyną-giesmyną sudaro tradicinės maldos, aklamacijos ir atliepo kalbėjimas. Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelias išsiskiria savo maldų ir giesmių atlikimo būdais. Giesmėms pritariama signaliniais pučiamaisiais ir styginiais muzikos instrumentais. Instrumentinės muzikos repertuarą sudaro giesmės bei religiniai himnai. Šalia religinės apeiginės muzikos egzistavo ir elgetų muzikinė kultūra. Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelias buvo ir šiandien yra vienas iš katalikiškosios Šiaurės Rytų Europos dvasinės kultūros tvirtovių.

ENThis textbook covers the material of rituals and music performed in the Way of the Cross of Vilnius Calvary for the first time proclaimed in the Lithuanian Catholic Church. The author scientifically reveals the origin of rituals and music of the Ways of the Cross of Vilnius Calvary. The table of contents of the textbook consists of: historiographic aspect of the Way of the Cross of Vilnius Calvary; description of rituals performed at the stations of the Way of the Cross and their detailed chronological analysis; chronological presentation of music performed at the chapels and analysis of its origin; presentation of notography of music of the Way of the Cross of Vilnius Calvary. The author reveals that the originators of the Way of the Cross of Vilnius Calvary were the bishops of Samogitia and Vilnius as well as the Dominican friars. Religious and cultural relations with Western Europe, confessional and national heterogeneity of GDL, as well as great cultural influence of Poland determined a distinctive nature of culture of the Ways of the Cross. The rituals of the Way of the Cross of Vilnius Calvary are unique. 10 of 26 rituals are incidental to this Way only. All rituals originated from the plots of the route of Christ’s suffering and liturgy. The hymnal consists of traditional prayers, acclamations, and responses. The Way of the Cross of Vilnius Calvary distinguishes by the manner of performance of prayers and psalms. Psalms are accompanied by signal and string instruments. The instrumental repertoire includes psalms and religious hymns. Musical culture of beggars existed along with the religious ceremonial music. The Way of the Cross of Vilnius Calvary was and still is one of the citadels of spiritual culture of catholic Northeastern Europe.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39153
Updated:
2019-02-08 09:36:32
Metrics:
Views: 17
Export: