Psichologinio laiko klausimynas : psichometrinės charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologinio laiko klausimynas: psichometrinės charakteristikos
Alternative Title:
Psychological time quetionnnaire: the psychometric qualities
In the Journal:
Psichologija. 2007, t. 36, p. 44-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laiko psichologija; Psichologinis laikas; Psichologinio laiko klausimynas; Time Psychology; Psychological Time; Psychological Time Questionnaire.
Keywords:
LT
Laiko psichologija; Psichologinio laiko klausimynas; Psichologinis laikas.
EN
Psychological Time Questionnaire; Psychological Time; Time Psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas lietuviškas Psichologinio laiko klausimynas, sudarytas naudojant empirinę skalių konstravimo strategiją. Klausimynas kurtas dviem etapais. Pirmame etape, surinkus 254 tiriamiesiems pateiktų 119 teiginių vertinimus, faktorinės analizės būdu išskirti 29 teiginiai, kurie sudarė 6 faktorius: Laiko planavimo, Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymo, Nerimo dėl laiko, Orientacijos į praeitį, Orientacijos į ateitį bei Orientacijos į dabartį. Išskirtų Cronbach alpha reikšmės varijuoja nuo 0,602 (Orientacijos į dabartį skalė) iki 0,812 (Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymas). Antrame etape dalyvavo 687 tiriamieji. Išanalizavus naujai surinktus duomenis pastebėta, kad prasmingai vienalyčiai yra 4 faktoriai. Todėl buvo nuspręsta atsisakyti 2 teiginių. Atlikta patvirtinamoji faktorinė analizė parodė, kad teiginiai parinkti pakankamai adekvačiai (χ2 = 1387,689, df = 309, p = 0,00, CFI = 0,84, TLI = 0,89, RMSEA = 0,07). Galutinio skalės varianto vidinio suderinamumo rodikliai kiek geresni nei pirmosios skalės. Cronbach alpha reikšmės svyruoja nuo 0,657 (Orientacija į ateitį) iki 0,863 (Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymas). [Iš leidinio]

ENThe article presents the Lithuanian questionnaire on psychological time, complied by using empirical strategy of structure of scales. The questionnaire was developed in two phases. During the first phase, upon collection of evaluations of 119 statements, presented to 254 respondents, by method of factorial analysis 29 statements were distinguished, which formed 6 factors: planning of time, overlapping of working / leisure time, anxieties relating with time, orientation to the past, orientation to the future and orientation to the present time. The Cronbach alpha values fluctuate from 0.602 (the scale of orientation to the present time) up to 0,812 (overlapping of working / leisure time). 687 respondents participated in the second phase. Upon analyzing the new data it was noticed that four factors are meaningfully uniform therefore two statements were refused. The performed repeated factorial analysis showed that the statements were selected sufficiently adequately (χ2 = 1387.689, df = 309, p = 0.00, CFI = 0.84, TLI = 0.89, RMSEA = 0.07). The final scale version inner compatibility indicators were to a certain extent higher than those of the first scale. The Cronbach alpha values fluctuate from 0.657 (orientation to the future) to 0.863 (overlapping of working / leisure time).

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12731
Updated:
2018-12-17 11:58:42
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: