Radvilų milicija XVIII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radvilų milicija XVIII a
Alternative Title:
  • Milice des Radvila, XVII(e) s
  • The Radziwill Militia in the 18th c
In the Journal:
Karo archyvas. 2005, 20, p. 101-162
Keywords:
LT
18 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTDarbo chronologinės ribos yra susietos su trijų Radvilų giminės atstovų, Mykolo Kazimiero ,,Žuvelės“, Jeronimo Florijono ir Karolio Stanislovo, praktine veikla. Jos pradžia laikytume 1733 m., kada politinių aplinkybių dėka iškyla Karolio Stanislovo I Radvilos sūnūs, pradžioje Mykolas Kazimieras, po to ir jo jaunesnysis brolis Jeronimas Florijonas. Pabaiga reikėtų laikyti 1792 m. karą ir II Respublikos padalijimą, didžiąją dalį Radvilų atidavusį Rusijos imperijai. Darbo tikslas – įvertinti privačios Radvilų kariuomenės reikšmę XVIII a. vid. ir II pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje. Kartu keliami šie uždaviniai: - įvertinti Radvilų kariuomenės kiekio charakteristikas: skaičių, struktūrą; - įvertinti kokybės charakteristikas: kadrų sudėtį, drausmę, karių kilmę; - išsiaiškinti, kokias funkcijas ši kariuomenė vykdė ir kiek efektyvi ji buvo; - suformuoti ateities tyrinėjimo gaires. Straipsnį sudaro keturi skyriai, kurių vienas skirtas bendram privačių kariuomenių pristatymui, toliau nagrinėjama pagal kariuomenės savininkus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karo istorija; Milicija; Kariuomenė; Fortifikacija; Nesvyžius.

ENThe timeframe of the paper is linked with the practical activities of three representatives of the Radziwill family: Michal Kazimierz “the Fish”, Hieronim Florian and Karol Stanislaw. 1733 is considered to be the beginning of those activities, the year that brought to the fore the sons of Karol Stanislaw Radziwill I – first Michal Kazimierz and later on his younger brother Hieronim Florian. The end of their activities is associated with the 1792 war and the division of the Second Republic, which delivered the greater part of the Radziwills to the Russian Empire. The purpose of the study was to assess the significance of the private military units of the Radziwills in the history of the Grand Duchy of Lithuania in the mid-18th c. and its second half. Alongside, the following tasks were set: - to evaluate the size and structure of the Radziwill troops, - to evaluate their quality: members and the origin of servicemen, - to identify the troops’ functions and effectiveness, - to formulate guidelines for future studies. The paper consists of four chapters, one of which is devoted to the general presentation of the private troops. The other chapters deal with the troops by their owner.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1264
Updated:
2018-12-17 11:33:56
Metrics:
Views: 88    Downloads: 11
Export: