Prancūzų slaptoji misija Abiejų Tautų Respublikoje: barono Antoine'o Charles'io de Vioménilio vaidmuo Baro konfederacijoje 1771-1772 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prancūzų slaptoji misija Abiejų Tautų Respublikoje: barono Antoine'o Charles'io de Vioménilio vaidmuo Baro konfederacijoje 1771-1772 m
Alternative Title:
French secret mission in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the role of baron Antoine-Charles de Vioménil in the Bar Confederacy in 1771-1772
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: giminė, bendrija, grupuotė / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. P. 72-96. (XVIII amžiaus studijos ; 7)
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTBaronas Antoine’as-Charles’is de Vioménilis (Antoine-Charles du Houx, Baron de Vioménil, 1728–1792 m.), Abiejų Tautų Respublikoje pakeitęs pulkininką Charles’į-François Dumouriez (Charles-François Dumouriez, 1729–1823 m.), Prancūzijos valdžios buvo atsiųstas į Abiejų Tautų Respubliką paremti 1771–1772 m. Baro konfederacijos vadų. Tačiau, kitaip nei pulkininkas Ch.-F. Dumouriez, kuris dėl savo aktyvios veiklos Prancūzijos revoliucijos metu ir atlikto reikšmingo vaidmens mūšyje prie Valmy 1792 m. yra gerai prisimenamas istorijoje, baronas A.-Ch. de Vioménilis išlieka istorinės atminties užribyje. Išskyrus keletą straipsnių, paskelbtų įvairiose XIX a. enciklopedijose, ir 1935 m. publikuotos mažos jo biogramos, išryškinančios barono vaidmenį Amerikos Nepriklausomybės kare, daugiau jokių studijų apie šį asmenį, buvusį XVIII a. antrosios pusės politinių įvykių sūkuryje, nėra. A.-Ch. de Vioménilio karjera įdomi ne tik tuo, kad jis dalyvavo reikšminguose konfliktuose, vykusiuose Prancūzijos karalių Liudviko XV ir Liudviko XVI valdymo laikotarpiu, bet ir tuo, kad paliko gausų šį dalyvavimą atspindinčių šaltinių archyvą. Barono asmeninio archyvo dokumentai, kurių didžiąją dalį sudaro ypač gausi korespondencija, šiandien yra saugomi François Bourdono akademijoje Le Krezo (LeCreusot) mieste Burgundijoje. Ilgą laiką šis archyvas nebuvo prieinamas, todėl nebuvo nuodugniai tyrinėtas.Šio straipsnio tikslas yra pristatyti barono A.-Ch. de Vioménilio karjerą ir jo dalyvavimą Baro konfederacijoje remiantis iki šiol istoriografijoje nežinomais archyviniais dokumentais. Tikimasi supažindinti skaitytoją su diskretiško, bet kartu ypač veiklaus prancūzų karininko asmenybe, turėjusia įtakos 1771–1772 m. įvykių Abiejų Tautų Respublikos eigai. Reikšminiai žodžiai: baronas Antoine’as-Charles’is de Vioménilis, Baro konfederacija (1768–1772 m.), Prancūzija, Abiejų Tautų Respublika. [Iš leidinio]

ENAntoine-Charles du Houx, Baron de Vioménil (1728–1792) was sent by the French Government after Colonel Charles-François Dumouriez (1729–1823) to provide guidance to the leaders of the Bar Confederacy during the years 1771–1772. However, if Colonel Dumouriez is famous because of his activities during the French Revolution, namely for the determinant role he played at the Valmy battle (1792), it is different when it comes to the Baron. Except for some articles in the 19th century biographical encyclopedias and a short biography centered on the role he played during the American Revolutionary war published in 1935, there is no study on him. In spite of this, Baron de Vioménil’s career is a matter of interest, for he participated in the major conflicts the French army took part during the reign of the kings Louis XV and Louis XVI. The baron’s archives, which include abundant correspondence related to his campaigns, are preserved today in the Académie François Bourdon, le Creusot, Burgundy. Being inaccessible for a long time they have not been thoroughly studied, yet. This paper aims at presenting the career of Baron de Viomenil as well as some documents taken from his archives, linked to his participation in the Bar Confederacy operations. Through this endeavour we hope to help cast some new light on a discrete, but efficient French officer who exerted influence on the Polish-Lithuanian history. Keywords: Antoine-Charles du Houx, Baron de Vioménil, the Bar Confederacy (1768–1772), France, the Polish-Lithuanian Commonwealth. [From the publication]

DOI:
10.33918/23516968-007004
ISBN:
9786098314045
ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/102188
Updated:
2023-07-27 18:29:38
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: