Sound architecture of Rytis Mažulis’ microstructural canons (from 100 to the 3,448275862 cents)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sound architecture of Rytis Mažulis’ microstructural canons (from 100 to the 3,448275862 cents)
Alternative Title:
Ryčio Mažulio mikrostruktūrinių kanonų garsinė architektūra (nuo 100 iki 3,448275862 cento)
In the Journal:
Menotyra. 2003, Nr.1 (30), p. 57-68
Keywords:
LT
Lietuvių kompozitorius Rytis Mažulis; kanonas; mikro intervalai; palindromas.
EN
Lithuanian composer Rytis Mažulis; canon; micro-intervals; palindrome.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama pastarojo dešimtmečio Ryčio Mažulio mikrostruktūrinė kūryba, išryškinant mikrodimensijų ideologijos, technologinio inventio, kompozicinio integralumo prielaidas bei kūrybinių idėjų rezonansų aspektus. Spėjama, kad mikrodimensinių struktūrų invaziją R. Mažulio muzikoje galėjusi išprovokuoti lengvai išverčiamos kompozitoriaus pavardės reikšminė prasmė. Jo XX a. paskutiniojo dešimtmečio kompozicijų spektras atskleidžia smulkėjančių pustonio divizijų vaizdą. Kompozitoriaus santykį su mikrointervalų darybos tradicijomis jo kūrybos procese sąlygoja du sprendimai: 1) renkantis tarp galimybės pustonį skaidyti į lygias ir nelygias dalis; 2) išreiškiant savo požiūrį į "ne dvylikos sistemą". Pasirinkęs logaritminį pustonio skaidymo modelį bei radikalią mikrostruktūrų skaičiaus didėjimo nuostatą, R. Mažulis per dešimtmetį sukūrė daugelį savo mikrostruktūrinių opusų. "Mensurations" (1992) priskirtinas pie Renesanso proporcionalių kanonų technikos revoliucijos pavyzdžių, kurio medžiaga išvedama remiantis Ex una voce principu. "Talita cumi" (1997) kompozitorius akceptavo Wyschnegradskio ultrachromatizmo idėją, kuri siūlo analogizuoti skambesio aukščių bei trukmių mikrostruktūras. "Palindromo" (1996) garsavaizdžio prielaidą galima įsivaizduoti beveik vizualiai - kaip ketvirtatonių bei aštuntatonių skalėmis judančios švytuoklės produkuojamas garsines struktūras. Kompozicijos "Cum essem parvulus" (2001) analizė rodo akivaizdžią menzūrinio kanono principo transformaciją, R. Mažulio kūryboje toliau įsitvirtinant fraktalinio pobūdžio politempo kanonams. [Iš leidinio]

ENThe article examines Rytis Mažulis’s microstructural creative of the last decade, highlighting the prerequisites of the ideology of microdimensions, technological inventio and compositional integrity as well as the aspects of the resonances of the creative ideas. Presumptions are made that the invasion of microdimensional structures in R. Mažulis’s music could have been provoked by the meaning of the easily translated surname of the composer. The spectrum of his compositions of the last decade of the 20th century reveals the view of the diminishing semitone divisions. The composer’s relation with the microintervals’ formation traditions in his creative process is determined by the following two solutions: 1) the choice between the possibility to divide the semitone into equal and non-equal parts; 2) expression of the view towards the “non-twelve system”. Upon choosing the logarithmic model of division of the semitone and the radical position of increase of the number of microstructures, R. Mažulis, during the ten years’ period composed most of his microstructural opuses. "Mensurations" (1992) is an example of the revolution of the technique of proportionate canons of the Renaissance, the material of which is derived referring to the Ex una voce principle. In his "Talita Cumi" (1997) the composer accepted Wyschnegradski’s idea of ultrachromatism, which suggests the analogization of the microstructures of heights and durations of the sound. The prerequisite of sound-image in "Palindrome" (1996) can be perceived almost visually, as the sound structures, produced by a pendulum, moving along quartertone and quavertone scales. The analysis of "Cum Essem Parvulus" (2001) shows an obvious transformation of the principle of mensuration canon, as polytempo canons of the fractal character are continuing to entrench in R. Mažulis’s compositions.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
  • Composing microtonal melody / Rytis Mažulis. Muzikos komponavimo principai. 2015, T. 15, p. 159-164.
  • "Cum essem parvulus" : nuo Orlando di Lasso iki Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita = "Cum essem parvulus": from Orlando di Lasso to Rytis Mažulis. The interchange of the underlying compositional ideas / Gražina Daunoravičienė. Lietuvos muzikologija. 2008, 9, p. 42-69.
  • "Nedvylikos sistemų" sklaida XX a : mikrointervalinės ir spektrinės kompozicijos ypatumai = "Atwelve systems" in the 20th century: peculiarities of microinterval and spectral composition / Vitalija Mockutė. Lietuvos muzikologija. 2009, 10, p. 44-60.
  • Structural cycles in my microtonal compositions / Rytis Mažulis. Muzikos komponavimo principai. 2006, T. 6, P. 120-127.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12382
Updated:
2018-12-17 11:10:44
Metrics:
Views: 39    Downloads: 2
Export: