Structural cycles in my microtonal compositions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Structural cycles in my microtonal compositions
Alternative Title:
Struktūriniai ciklai mano mikrotoninėse kompozicijose
In the Journal:
Muzikos komponavimo principai [Principles of music composing]. 2006, T. 6, P. 120-127. Ciklo fenomenas
Summary / Abstract:

LTEsminė mano komponavimo problema – struktūrinio principo, cikliškai organizuojančio medžiagą, paieška ir sukūrimas. Dažniausiai naudojami segmentų pasikartojimo ciklai, permutaciniai ciklai, spiralinio kanono modeliai (Canon mensurabilis, Talita cumi, Forma yra tuštuma, Sybilla). Specifiniai mikrotoninės kompozicijos aspektai (struktūra – realizacija – percepcija), eksploatuojant ekvidistancines garso aukščio sistemas. Mikroritminių konstrukcijų tipai: menzūriniai politempų ciklai (Cum essem parvulus). Mastelio simetrija ir savipanašumas skirtingų parametrų sąveikoje, kūrinio – palindromo idėja. Kompozicijos Forma yra tuštuma (2006) analizė: 360 garsų ekspozicija oktavos apimtyje; serijos išskleidimas per inversijas „iš centro – į kraštus“; segmentų multiplikavimas nuo 1 garso iki grupių po 18 garsų; kanono konstravimas, rotacijos būdu dėliojant serijos formas 6 struktūrinėse linijose. Kūrinio harmonijos vaizdo prognozavimas ir atsitiktinumas (mirkotoninių spektrų samplaikos). Spontaniškumo nuojauta kūrybos procese (budizmo idėjų paralelės – kūryba kaip „nušvitimas“) ir mikrotoninio komponavimo „romantika“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikrotoninės kompozicijos; Struktūriniai ciklai; Microtonal compositions; Structural cycles; Canon mensurabilis; Talita cumi; Sybilla.

ENThe central issue of my composition is the structural principle, the cyclical organisation of material, search and creation. Most often I use the recurring parts of segments, permutational cycles, spiral canon models (Canon mensurabilis, Talita cumi, Forma yra tuštuma, Sybilla). These are specific aspects of microtonal composition (structure – realisation – perception), using equidistant note value systems. Micro-rhythmic construction types: measured multi-tempo cycles (Cum essem parvulus). Symmetry of scale and self-resemblance in the interaction of different parameters, in the piece – palindrome idea. Analysis of the composition Forma yra tuštuma (2006): 360 note exposition within an octave’s range; expansion of the series through inversion “from the centre – to the sides“; multiplication of segments from 1 note to groups of 18 notes each; canon construction, arranging the forms of a series in 6 structural lines by rotation. Prediction of the overall impression of the harmony of a piece and arbitrariness (microtonal spectrum combinations). Feeling of spontaneity in the creative process (parallels with Buddhist ideas – creativity as ‘illumination’) and the ‘romance’ of microtonal composition.

ISSN:
2351-5155
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7440
Updated:
2016-11-09 11:24:14
Metrics:
Views: 26
Export: