Informacinės technologijos kaip darbuotojų pasitenkinimo darbu veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinės technologijos kaip darbuotojų pasitenkinimo darbu veiksnys
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 73-82
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijų naudojimas; Pasitenkinimas darbu; Information technologies; Employees’ job satisfaction.
Keywords:
LT
Pasitenkinimas darbu; Technologijos / Technologies.
EN
Employees’ job satisfaction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas darbuotojų pasitenkinimas darbu informacinių technologijų įtakos aspektu. Aptariami informacinių technologijų įtakos darbuotojų veiklai rezultatai. Nagrinėjama pasitenkinimo darbu koncepcija. Pateikiami informacinių technologijų įtakos darbuotojų pasitenkinimui darbu analizės rezultatai. Išanalizavus įvairių autorių atliktus informacinių technologijų įtakos darbuotojų socialumui (bendradarbiavimui, visuomeniškumui) tyrimus, nustatyta, kad jais siekiama vertinti informacines technologijas, skirstant jas į "geras" ir "blogas". Tačiau iš esmės visi atlikti tyrimai telkia dėmesį į šiuos aspektus: laisvalaikį, vienatvės lygį, darbotvarkę (darbo dienos ir savaitgalis), bendravimą, nedarbo lygį. Apžvelgtų tyrimų rezultatai yra prieštaringi, todėl daroma išvada, kad naujos technologijos gali turėti kompleksiškos (pozityvios ir negatyvios) įtakos žmonių socialiniams tinklams. Šiuose tyrimuose pasigendama požiūrio į informacinių technologijų naudojimą darbinei veiklai. Straipsnio autorių atliktas empirinis tyrimas parodė, kad didesnis ir įvairesnis informacinių technologijų naudojimo lygis leidžia darbuotojams jausti pasitenkinimą darbu, kuris apima atlygį už darbą, galimybę mokytis ir įgyvendinti savo idėjas, gero darbo įvertinimą. Veikdamos darbuotojo pasitenkinimą darbu, šios technologijos daro įtaką darbuotojo lojalumo organizacijai lygiui.

ENEmployees' job satisfaction in the aspect of information technologies is analyzed. Analysis of various authors' interpretation of IT influence results on empoyees' working activity is performed, job satisfaction conception is analyzed, IT influence on employees' job satisfaction research results is shown. The goal of the article is to analyze the influence of information technologies' on employees' job satisfaction. After making an analysis of literature on information technologies relation to the human factor and after making empirical investigations (Nie, Hillygus, 2002; Pronovost, 2002; Castells, 1996; Kraut, 1998; Neustadl, Robinson, 2002; Katz, Aspend, 1997), it was determined that all the investigations are concentrated on the following aspects of social life: leisure time, lonelyeness, day agenda (working day and weekend), communication, unemployment level. In these investigations there is missing a viewpoint of IT usage in the working activity and employees' job satisfaction. Empirical research shows that the influence on IT on employees' job satisfaction comprises the following job satisfaction factors: salary, possibility to realise one's own ideas, the possibility to study, recognition. There were determined statistically important dependences between the use level of information technologies and satisfaction with job component elements. This allows to conclude that the higher level of information technologies contributes to the bigger satisfaction of employees' with their job. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12367
Updated:
2018-12-17 11:52:46
Metrics:
Views: 40    Downloads: 14
Export: