Socialinio darbo specialistų pasitenkinimo profesine veikla tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo specialistų pasitenkinimo profesine veikla tendencijos
Alternative Title:
Trends of social work specialist job satisfaction
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 12, p. 52-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasitenkinimas profesine veikla; Socialinis darbas; Socialinis darbas, socialinis darbuotojas, pasitenkinimas profesine; Socialinis darbuotojas; Veikla; Job satisfaction; Social work; Social work, social worker, job satisfaction; Social worker.
Keywords:
LT
Pasitenkinimas profesine veikla; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work.
EN
Job satisfaction; Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos socialinių darbuotojų pasitenkinimo savo profesine veikla tendencijos. Pasitenkinimas darbu – svarbus veiksnys, lemiantis ne tik darbuotojų gerą savijautą, bet ir darbo rezultatus organizacijoje. Tyrimo objektas: pasitenkinimo savo profesine veikla tendencijos. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų pasitenkinimo savo profesine veikla tendencijas jų pačių subjektyviu vertinimu. Tyrimo metodai: apklausa raštu, naudojant pusiau uždaro tipo klausimyną. Duomenys apdoroti taikant aprašomosios statistikos ir daugiamačius statistinius metodus. Apklausti 119 socialiniai darbuotojai, dirbantys Šiaulių regione esančiose socialinėse įstaigose. Atskleistos socialinių darbuotojų pasitenkinimo savo profesine veikla tendencijos: požiūris į savo profesinę veiklą, savęs įprasminimas profesinėje veikloje, pasiekimai ir asmeninis tobulėjimas, išoriniai bei vidiniai pasitenkinimą profesine veikla lemiantys veiksniai. [Iš leidinio]

ENExperiencing stress, fatigue and overwork form the lack of self-confidence and a sense of futility, loss of professional skills and abilities, increasing dissatisfaction of social workers’ activities. Thus, for both work and personal perspective it is important for social workers to be satisfied with their activities and not to face professional fatigue. The aim of the research is to reveal social workers' professional satisfaction. The research method is a survey based on a semi-closed type questionnaire. The study data was analyzed using SPSS 17.0 statistical data processing program and descriptive (frequencies, percentages) and multivariate (factor analysis) statistical methods. The survey was implemented with 119 social workers (110 women, 9 men) working in various social institutions. The research data revealed the trends of social workers’ job satisfaction such as point of view towards professional activities, self-actualization at work, achievements and self-development, and internal and external factors influencing job satisfaction. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50485
Updated:
2018-12-17 13:38:45
Metrics:
Views: 126    Downloads: 61
Export: