Elektroninė valdžia informacijos teikimo visuomenei aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninė valdžia informacijos teikimo visuomenei aspektu
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 16, p. 73-86
Notes:
Reikšminiai žodžiai: E.valdžia; E.valdžios paslaugos; Informacinės technologijos; Internetas; E-government; E-governent services; Information technologies; Internet.
Keywords:
LT
E.valdžios paslaugos; Internetas / Internet; Technologijos / Technologies; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
EN
E-governent services; E-government.
Summary / Abstract:

LTLaikant, kad teikiamos visuomenei e.valdžios paslaugos internetu yra pagrindinė komunikacinė priemonė ir kad nuo valdžios įstaigų tinklapių turinio priklauso e.valdžios efektyvumas, straipsnyje aptariamos bendrosios e.valdžios paslaugų teikimo visuomenei tendencijos ir, remiantis Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų interneto svetainių turinio analize, vertinama to turinio kaita. Straipsnyje panaudota 2006 m. kovo mėn. atlikto visų Lietuvos ministerijų ir savivaldybių interneto svetainių informatyvumo tyrimo medžiaga. Tyrimo rezultatai lyginami su 2002 metais kitų autorių atlikto analogiško tyrimo rezultatais ir parodyta, kad pastaraisiais metais ministerijos ir ypač savivaldybės padarė ryškią pažangą, taikydamos šiuolaikines informacines technologijas bei didindamos internetinių svetainių informatyvumą, ir tuo sudarė palankias prielaidas toliau vystyti e.valdžią. [Iš leidinio]

ENOn the basis of assumption, that Internet is the main measure for e-government in delivering information services for the general public, tendencies of e-services and public information delivery via Internet sites of are analysed in this article. Results of the recent content research (2006) of Internet sites of Lithuanian ministries and self-government institutions are analysed in detail and some comparisons are made by using results of similar surveys conducted four years ago (2002) by other authors. It is shown, that during last period information delivery by these Internet sites was changing very positively, and it is good presumption for farther egovernment development in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12272
Updated:
2018-12-17 11:52:44
Metrics:
Views: 61    Downloads: 7
Export: