Visuomenės ir valdžios bendravimo kokybės internetu aspektai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės ir valdžios bendravimo kokybės internetu aspektai Lietuvoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 7, p. 89-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Elektroninė valdžia; Valdžios institucijų interneto svetainės; Bendravimas elektroniniu paštu.; Information technologies; Electronic government; Government institutions internet Websites; Communication by e-mail.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Bendravimas / Communication; Technologijos / Technologies.
EN
Communication by e-mail.; Electronic government; Government institutions internet Websites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Lietuvoje atliktas visuomenės ir valdžios ryšio internete kokybės tyrimas, pateikiama keletas palyginimų su kitų pasaulio šalių tyrimais elektroninės valdžios tematika. Detalizuojami skirtingi, atskiroms valdžios institucijų grupėms (ministerijoms, savivaldybėms) parinkti informacijos vertinimo kriterijai, sudaryti vadovaujantis tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, pagrindžiama visuomenės ir valdžios bendravimo elektroniniu paštu metodika. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, analizuojama valdžios institucijų interneto svetainių, visuomenės ir valdžios bendravimo elektroniniu paštu kokybė. [Iš leidinio]

ENResults of the research "Quality of communication between citizens and governance using the Internet" are analysed in detail and some comparisons are made on the bases of similar surveys conducted in other countries on a topic of electronic governance. Different information evaluation criteria were used in survey describing the communication between citizens and every government institution's group (ministries, local authorities). Those criteria were set in accordance with international and Lithuanian legal acts. Internet websites of Lithuanian governance institutions, communication between citizens and governance via e-mail was analysed in article too. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12176
Updated:
2018-12-17 11:21:47
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: