Peculiarities of designing holistic electronic government services integration model

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of designing holistic electronic government services integration model
Alternative Title:
Holistinio elektroninės valdžios paslaugų integravimo modelio kūrimo ypatumai
Authors:
In the Journal:
Socialinės technologijos. 2011, Nr. 1 (2), p. 344-362
Notes:
Tekstas.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizuoti elektroninės valdžios paslaugų pakopų ir „E. deimanto“ modelių kūrimo bei taikymo viešojo administravimo institucijoje ypatumai, pranašumai ir trūkumai. Sukūrus šių modelių bendruosius požymius, jais remiantis atlikta elektroninės valdžios paslaugų pakopų ir „E. deimanto“ modelių lyginamoji analizė, pateiktos šių modelių tobulinimo koncepcines rekomendacijos. Tyrimo originalumą pabrėžia elektroninės valdžios paslaugų modelių nuodugni koncepcinė analizė išskiriant šių modelių bendruosius požymius lyginamuoju aspektu. Nagrinėjant minėtus elektroninės valdžios paslaugų modelius, taikyti sisteminės analizės, koncepcinės lyginamosios analizės ir dinaminio modeliavimo metodai leido geriau atskleisti elektroninės valdžios paslaugų integravimo viešojo sektoriaus institucijose problemas ir jų tobulinimo galimybes. Atlikta elektroninės valdžios paslaugų pakopų ir „E. deimanto“ modelių lyginamoji analizė bei detaliai išanalizuotos pakopų modelių transformacijos į „E. deimanto“ modelį dinaminės kryptys leistų efektyviau integruoti naujai sukurtus, holistinius procesus apimančius modelius į skirtingų šalių viešojo sektoriaus sistemas, reglamentuojant šių modelių taikymo ypatumus nacionaliniuose teisės aktuose.Viena iš įgyvendinamų ir reguliariai tobulinamų savivaldybių funkcijų visose šalyse – viešųjų paslaugų teikimas visuomenei. Šių gyventojams ir verslui tiekiamų paslaugų spektras gana platus kiekvienoje valstybės savivaldos sistemoje, todėl savivaldybių teikiamų elektroninės valdžios paslaugų išmanymas būtų labai svarbus beveik visų lygių savivaldybių tarnautojams. Ekspertų teikiamos konsultacijos įtinklintų ekspertinių konsultacijų metu, paremtos pasiūlytu nauju, „E. deimanto“ modelio pagrindu sukurtu holistiniu elektroninės valdžios paslaugų integravimo modeliu, ne tik padėtų savivaldybių tarnautojams geriau susipažinti su elektroninės valdžios paslaugų teikimo gyventojams ir verslui ypatumais, bet ir suteiktų galimybę tapti kompetentingais ir kvalifikuotais šios srities specialistais. Be to, pasiūlyto modelio ekspertinio savivaldybių tarnautojų tiesiogiai internetu konsultavimo paslaugų principas galėtų būti įgyvendinamas Lietuvos vidinėje arba / ir išorinėje viešojo sektoriaus sistemoje. Galiausiai galima teigti, jog sėkmingai įdiegus ir plačiai taikant savivaldybėms pasiūlytą holistinį elektroninės valdžios paslaugų integravimo modelį, būtų galima tikėtis efektyvesnio elektroninės valdžios paslaugų integravimo vietos savivaldos lygiu ir tikslesnio visuomenės lūkesčių įgyvendinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: E. deimanto elektroninės valdžios paslaugų modelis; Elektroninė valdžia; Elektroninės valdžios modeliai; Elektroninės valdžios paslaugos; Elektroninės valdžios paslaugų pakopų modeliai; Holistinis elektroninės valdžios paslaugų integravimo modelis; Savivaldybės; Viešojo administravimo institucijos; E-Diamond model of electronic government services; Electronic government; Electronic government services; Holistic Electronic Government Model; Holistic electronic government services; Integration model; Local authorities; Models of electronic government; Public administration; The stage model of electronic government services.

ENPurpose – the aim of this paper is to develop a Holistic Electronic Government Services Integration Model which could ensure the efficient integration of electronic government services in the local self-government level. Methodology – the following analyses have been carried out in this paper: theoretical-systematic; normative and conceptual comparative analysis of the research. A method of modelling has also been applied. Finding – the scientific work analyzes the improvement opportunities of the models of electronic government services and their application alternatives in Lithuanian municipalities. The newly developed model of electronic government services that has been designed basing on the principle of integrating online expert consultation is primarily targeted at improvement of inside processes' changes of an organization. Practicing the application of that model in the local self-government level starting with improvement of inside processes of an organization should help adapt more accurately and efficiently to the changing needs of the society while providing electronic government services, thus establishing a higher public value.Practical implication – the practical novelty of work is reflected not only through the integration opportunities' assessment of the principle of online expert consultation services into the theoretical models of electronic government services that have already been developed by the scientists, but also on the basis of this principle there has been created a "Holistic Electronic Government Services Integration Model" in accordance with "E-Diamond" model basis and its practical application realization with the design of "The project of implementing the principle of online expert consultation on the model of electronic government services" for the future investigations. Originality – the systematic, comparative analysis of the models of electronic government services carried out in the scientific work and the assessment of opportunities of their application in the self-government level have hardly been analyzed which makes the topic a novelty. With the help of the method of comparative analysis the models of electronic government services have been assessed and there has been distinguished the total of six. Two of them being the main common models of electronic government services have the features that enable the development of new models of electronic government services that are more targeted at changes taking place in public needs and inside organizational processes signifying the originality. [text from author]

ISSN:
2029-7564
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34153
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: