The Development of the Lithuanian party system : from stability to perturbation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of the Lithuanian party system: from stability to perturbation
Keywords:
LT
Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos partinės sistemos raida ir struktūriniai pokyčiai. Analizuojama, kodėl buvusi santykinai stabili 1992-1996 metais Lietuvos partinė sistema 2000 m. patyrė transformaciją ir ėmė irti. Aptariamas partinės sistemos susiformavimas ir vėlesnės destabilizacijos priežastys, analizuojama ideologinė partijų tapatybė, politinės skirtys ir rinkėjų elgesys, kairės – dešinės dimensijos turinys Lietuvoje, partinių organizacijų bruožai. Straipsnyje teigiama, jog Lietuvos partinės sistemos krizės pagrindinė priežastis – komunistinės–antikomunistinės skirties nykimas ir plintantis visuomenės nepasitikėjimas partijoms ir politiniu elitu. Didėjanti partinės sistemos fragmentacija ir tuo pačiu metu mažėjanti poliarizacija demonstruoja konkurencinės politinės erdvės suirimą, kuris, savo ruožtu, lemia rinkėjų rinkiminio aktyvumo nuosmukį ir populistinių rinkiminių kampanijų įsivyravimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Partinė sistema; Destabilizacija; Kairė; Dešinė; Party System; Destabilisation; Left-right dimentions.

ENThe article deals with the development of and structural changes in the political party system of Lithuania. It analyses why the Lithuanian party system that was relatively stable in 1992-1996 suffered a transformation and started to collapse in 2000. It discusses the cause of subsequent destabilisation, analyses the ideological identity of parties, political cleavages and voters’ behaviour, the contents of the left-right dimension in Lithuania and the features of party organisations. The article states that the main reason of the party system crisis in Lithuania is the diminishing importance of the communist-anti-communist cleavage and the spreading mistrust of political parties and elite among the public. The growing fragmentation of the party system and the narrowing polarisation demonstrate the disintegration of the competitive political space, which, in its turn, determines a drop in voters’ activity and prevalence of populist election campaigns.

ISBN:
0754647129
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4959
Updated:
2014-05-11 15:53:15
Metrics:
Views: 47
Export: