Democratic values in times of radical change: a comparison at the local level between Lithuania, Belarus, Russia, Sweden and the Netherlands

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Democratic values in times of radical change: a comparison at the local level between Lithuania, Belarus, Russia, Sweden and the Netherlands
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2003, Nr. 4, p. 54-65
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Nyderlandai (Netherlands); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vertybiniai pokyčiai politikoje radikalių permainų metu. Vertinami penkių šalių, pastarąjį dešimtmetį patiriančių radikalias politines permainas, politikos formuojamų vertybių pokyčiai, jie siejami su savivaldos kūrėjų sėkme, atgimimu ir kartų kaita. Tyrimo pagrindą sudaro savivaldybių politikų ir administratorių apklausa Švedijoje, Olandijoje, Rusijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje, atlikta 1989 m. bei pakartota 1996 ir 2000 metais. Daroma išvada, kad per pradinį savivaldos formavimo etapą įvykusios permainos turėjo didžiausios įtakos tolesnei savivaldos raidai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demokratinės vertybės; Permainos; Savivalda; Elitas; Mažumos; Democratical values; Radical changes; Local level; Elites; Minorities; Parochialism.

ENThis paper addresses the question how policy-values among policy makers change in times of turbulence. In five countries, experiencing radical political change in the last ten years the change in policy values is measured and related to the succession of local policy makers, in terms of rejuvenation, generational succession and period-effects. The research is based on a survey conducted in 1989, and repeated in 1996 and 2000 among politicians and senior administrators at the local level in Sweden, the Netherlands, Russia, Lithuania and Belarus. The conclusion is that it is first and foremost period effects that account for the attitude change among local policy makers. This can be explained by the development of the urgency of policy problems, through these periods. [From the publication]

ISBN:
8089013163
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12017
Updated:
2018-12-17 11:10:29
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: