Tautybė ir kalba trijų tautinių grupių sankryžoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautybė ir kalba trijų tautinių grupių sankryžoje
In the Book:
Tauta, kalba ir tapatybė / Algis Norvilas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012 (2013). P. 120-135
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Daugiakalbystė / Multilingualism; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kiek trijų Vilniuje gyvenančių tautinių grupių – lietuvių, rusų ir lenkų – tautybė ir kalba siejasi su tautine savimone. Tautybė šiuo atveju yra suprantama kaip perimtas kultūrinis paveldas: gyvenimo būdas, papročiai, pomėgiai ir t. t. Kalba, aišku, yra priemonė, lemianti žmonių tarpusavio bendravimą. Daugybė studijų yra parodžiusios, kad šie du veiksniai – tautybė ir kalba – yra svarbūs tautinės tapatybės sandai (Argelaguet, 2006; Giles et al., 1974; Giles et al., 1977; Norvilas, 1999, Phinney et al., 2001; Taylor et al., 1973). Tiksliau, atliekant šį tyrimą, buvo klausiama, koks gali būti Vilniuje gyvenančių trijų tautinių grupių tapatybės ir kalbos vaidmuo formuojantis tautinės tapatybės savimonei. Atsakymo į šį klausimą buvo ieškoma vadovaujantis D. M. Tayloro ir bendraautorių (1973, p. 186) prielaida, jog „kas man artima, atskleidžia ir mane patį“, ir šitai yra nuoroda į asmens tapatybės sudėtį. Tuo tikslu visų trijų grupių atstovai – lietuviai, rusai ir lenkai – buvo prašomi įvertinti vienas kitą pagal tautybę ir kalbą nurodant artumo jausmą. Tikėtasi, kad nustačius tai, kas asmeniui artima, kartu bus atskleidžiami ir asmens tautinės tapatybės sandai. [Iš straipsnio, p. 120-121]Reikšminiai žodžiai: Daugiakalbystė; Kalbos ir tautybės santykis; Lietuvių, rusų ir lenkų tautinės grupės; Tautinė grupė; Tautinė savimonė; Tautybė; Lithuanian, Russian and Polish national groups; Multilingualism; National consciousness; National group; National self-awareness; Nationality; Relations between language and nation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51303
Updated:
2020-08-18 17:19:06
Metrics:
Views: 22
Export: