Demografiniai, socialiniai ir teritoriniai Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demografiniai, socialiniai ir teritoriniai Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
82 p
Notes:
Habilitacinis darbas atliktas 1992-1999 metais Kauno medicinos universiteto Socialinės medicinos katedroje. Habil. darbas (biomed. m.) - Kauno medicinos universitetas, 1999. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Demographic, social and territorial inequalities in health of Lithuanian population. Kaunas : Kauno medicinos univ. l-kla, 1999 50 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių sveikatinimo veiklos tikslų- mažinti skirtumus tarp įvairių gyventojų grupių ir siekti socialinio sveikatos santykių teisingumo. Gyventojų sveikatos skirtumai pastebimi ne tik tarp šalių, bet ir tarp įvairių teritorinių, socialiniu ir ekonominių grupių šalyje. Sveikatą vertinti galima įvairiais rodikliais, tačiau mirtingumo statistika yra viena patikimiausiai ir objektyviausiai atspindinčių realią situaciją. Šio darbo tikslas- remiantis mirtingumo statistika, įvertinti demografinius, teritorinius ir socialinius Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumus bei jų galimas priežastis, leidžiančias numatyti sveikatos problemų sprendimo būdus nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyse. Tyrimas apėmė 1970-1977 metus. Tyrimo metu darbe išanalizuota įvairaus amžiaus Lietuvos vyrų ir moterų mirtingumo ir vidutinės būsimo gyvenimo trukmės netolygumai ir jų pokyčiai; įvertintas amžiaus, periodo ir kohortos efektas vyrų ir moterų mirtingumo pokyčiams bei prognozuotas Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčių kryptis; išnagrinėtos galimos Lietuvos gyventojų mirtingumo ir vidutinės būsimo gyvenimo trukmės teritorinių netolygumų priežastys ir t.t. [Iš leidinio]

ENOne of the most important objectives of health strengthening activity is reduction of inequalities among various resident groups and aspiration for fairness of social health relations. Health inequalities have been noticed not only among countries, but also among various territorial, social, and economic groups within the country. Health can be measured by various indicators, although mortality statistics is one of the most reliable and objectively reflects the real situation. The aim of this paper—on the basis of mortality statistics, to assess demographic, territorial, and social health inequalities of Lithuanian residents and their possible causes that allow anticipating the methods for resolving health problems on the national, regional, and local levels. The research has covered the period of 1970-1977. The research analyses inequalities and changes of mortality and average life expectancy of various age males and females of Lithuania; it assesses the age, period, and cohort effect for changes in male and female mortality changes and prognosticates the change in Lithuanian resident mortality trends; it also investigates possible causes for territorial inequality of mortality and average life expectancy of Lithuanian residents; and etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11593
Updated:
2022-01-17 19:00:46
Metrics:
Views: 30
Export: