Health condition of children in Klaipėda city and priorities of health promotion

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėHealth condition of children in Klaipėda city and priorities of health promotion
Autoriai
LeidinyjeSpring University. Changing education in a changing society . 2005, 1, p. 55-61
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTVaikai; Sveikatos būklė; Sergamumas; Sveikatos gerinimas; Klaipėda
ENChildren; Health condition; Morbidity; Health promotion
Santrauka / Anotacija

LTSveikata yra svarbiausias rodiklis, atspindintis visus socialinius visuomenės pokyčius. Vaikai yra labiausiai pažeidžiama grandis, kai vyksta socialiniai ekonominiai pokyčiai. Daugelio mokslininkų duomenimis, Lietuvos vaikų sveikatos būklė yra prasta ir ji pastoviai blogėja. Blogas vaikų sveikatos būvis yra iš esmės sąlygotas socialinės aplinkos ir gyvenimo būdo. Patirtis rodo, kad yra įmanoma sumažinti ligų dažnį ir pagerinti sveikatos būklę keičiant žmonių gyvenimo būdą. Tyrimo tikslas yra įvertinti vaikų sveikatos būklės pokyčius ir pagrįsti jos skatinimo prioritetus Klaipėdos mieste. Vaikai iki 14 metų sudaro apie 20 proc. Klaipėdos miesto populiacijos ir šis skaičius kasmet mažėja. Gimstamumas apie Klaipėdą yra mažesnis lyginant su šalies vidurkiu. Mokinių sveikatos būklės rodikliai prastėja kiekvienais metais. Mokinių skaičius, priklausantis pirmajai grupei, mažėja, o laikysenos ir regos sutrikimų daugėja. Vyresnių klasių moksleivių sveikatos būklė yra dar prastesnė. Klaipėdos gyventojai vertino vaikų sveikatos būklę skalėje nuo prastos iki vidutinės ir nurodė, kad vaikai mokykloje nėra skatinami rūpintis savo sveikata. Dauguma žmonių galvoja, kad sveikatos skatinimas turėtų būti privalomas dalykas mokyklų mokymo programoje ir jie kartu su vaikais norėtų lankyti būrelius bei pamokas apie sveiką gyvenimo būdą, nes jiems apie tai trūksta žinių.

ENHealth is the basic indicator, reflecting all social changes in a society. Children are most vulnerable under conditions of socio-economical changes. According to data of most scientists, health condition of Lithuanian children is bad and getting worse constantly. Poor shape of children's health is basically conditioned by social environment and lifestyle. Experience shows it is possible to reduce frequency of diseases and improve health condition by changing people's lifestyle. The aim of research - to evaluate changes in children's health condition and ground priorities of its promotion in Klaipėda. Children under 14 make about 20% of all Klaipėda city population and that number is decreasing with every year. Birth rate around Klaipėda is smaller in comparison to that of country's average. Indicators of school children's health condition is getting worse with every year. Number of schoolchildren, belonging to the 1st group, is decreasing, while the number of posture and eyesight disorders is increasing. Health condition of higher formers is even worse. Dwellers of Klaipėda ranked children's health condition from a very bad to moderate and stated that children at school were not stimulated to take care of their health condition. Most people think health promotion ought to be a compulsory subject in training curricula of schools and they prefer attending circles and lessons on healthy lifestyle together with children, since they feel they lack knowledge on these items. [From the publication]

ISSN1822-2196
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijosDemografiniai, socialiniai ir teritoriniai Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumai : disertacija / Ramunė Kalėdienė. Kaunas, 1999. 82 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3991
Atnaujinta2018-12-17 11:38:26
Metrika Peržiūros: 3