Paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginis koregavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginis koregavimas: disertacija
Alternative Title:
Pedagogical Correction of Weak Learning Motivation of Teenagers
Publication Data:
Klaipėda, 1996.
Pages:
136 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 1996. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Silpnos mokymosi motyvacijos paauglių ugdymas. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 1995 18 p. : lent
Summary / Abstract:

LTMokymasis – pagrindinė moksleivio veikla, sąlygojanti pilnavertį asmenybės vystymąsi. Praktinė problema kyla tuomet, kai moksleivių mokymosi motyvacija silpnėja, moksleiviai pradeda atsainiai mokytis, praleidinėti pamokas, netgi visai nutraukia mokymąsi mokykloje. Silpnos mokymosi motyvacijos ir ypatingai – iškritimo iš mokyklos - problema yra susirūpinusios visos valstybės, kurios užtikrina privalomą bendrąjį išsilavinimą. [...] Iki šiol pasigendama atsakymo į mokslinį probleminį klausimą – kokiomis ypatybėmis pasižymi paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginis koregavimas? Todėl disertacijos objektu pasirinkus silpnos mokymosi motyvacijos koregavimą buvo iškeltas tyrimo tikslas - atskleisti paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginio koregavimo pagrindines kryptis. Tyrimas vyko trim etapais. Pirmajame etape buvo atlikta mokslinės literatūros analizė. Antrajame etape buvo atlikti trys kiekybiniai tyrimai apklausos metodu; trečiajame - vienas kokybinis tyrimas (buvo organizuota koreguojamoji pedagoginė veikla su 28 paaugliais, pasižyminčiais silpna mokymosi motyvacija). Tyrimas padėjo atskleisti paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginio koregavimo kryptis, atrasti naują silpnos mokymosi motyvacijos raiškos grupavimo pagrindą ir išskirti mokymosi motyvų grupes, kurios gali būti silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginio koregavimo metodikos kūrimo prielaida. Be to, buvo gauta naujų duomenų apie mokymosi atribucijos įtaką mokymosi motyvacijai ir nustatyta, kad didžioji silpnos mokymosi motyvacijos paauglių dalis turi ryškių charakterio akcentuacijos požymių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENLearning is a pupil’s main activity determining all-round development of the personality. A practical problem arises when pupils’ learning motivation weakens, they begin to learn carelessly, miss their lessons, and even leave school. The problem of weak learning motivation, and especially the problem of dropping out of school, disconcerts all the states, which ensure compulsory general education. [...] Thus far no answer has been given to a scientific problem question – what are the peculiarities of pedagogical correction of teenagers’ weak learning motivation? Therefore having chosen correction of weak learning motivation as the subject of the dissertation, the objective of the research was set – to reveal main directions in pedagogical correction of weak leaning motivation of teenagers. The research was carried out in three stages. The analysis of scientific literature was made during the first stage. Three quantitative researches by means of a questionnaire were conducted during the second stage; during the third stage one qualitative research was carried out (corrective pedagogical activity with 28 teenagers who were noted for weak leaning motivation was organised). The research helped reveal directions in pedagogical correction of weak leaning motivation of teenagers, find the basis for grouping the expressing weak learning motivation and distinguish groups of learning motives, which can be taken as the precondition for developing methods of pedagogical correction of weak learning motivation. Moreover, new data about the impact of learning attribution on learning motivation were obtained and it was established that the largest part of teenagers with weak learning motivation has features of character accentuation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11583
Updated:
2022-01-23 12:34:49
Metrics:
Views: 48
Export: