Feniks świata litewskiego : fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Feniks świata litewskiego: fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656)
Publication Data:
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012.
Pages:
395 p
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Studia i podróże — Kontakty z dworami królewskimi — Portrety Kazimierza Leona Sapiehy — Architektura sakralna. Kościoły parafialne i założenia klasztorne — Kartuzja w Berezie — Mała architektura. Architektura okazjonalna — Epitafia — Dekoracja na pogrzeb Teodory Krystyny Sapieżyny — Portale, tablice i dekoracje architektoniczne — Ołtarze — Architektura świecka — Pałace, kamienice i dwory — Architectura Militaris — Pawilon biblioteczny — Wyposażenie świątyń — Sarkofag bł. Jozafata Kuncewicza — Brukselskie tapiserie — Fundacje na rzecz Akademii Wileńskiej — Bibliotheca Sapiehana — Dedykacje i panegiryki — Kapela — Źródła archiwalne — Źródła drukowane — Opracowania — Summary — Santrauka — Indeks miejscowości — Indeks osób.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Architektūra / Architecture; Bibliotekos / Libraries; Kultūros istorija / Cultural history; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTŠiandien tyrinėjant XVII a. Abiejų Tautų Respublikos meną, nereikia pamiršti, kad mūsų apžvalga nėra pilna ir kad išlikę paminklai tėra nedidelė to meto meno paveldo dalelytė. Dėl įvairių istorijos vingių iki mūsų dienų neišliko nemažai objektų, kurie buvo vertingiausi anais laikais ir kurie byloja apie turtingų mecenatų, finansavusių įvairius meninio pobūdžio sumanymus, veiklą. Tarp didikų, įsijungusių į fundacinę veiklą XVII a. pirmojoje pusėje, Kazimieras Leonas Sapiega išsiskyrė užmoju ir iniciatyvų mastu. Aktyvų pakanclerį, stebinantį savo įvairiapusiškumu, meno srityje reikia laikyti vienu svarbiausių XVII a. I pusės mecenatų. Nors meno, kultūros, literatūros istorikų ir muzikologų pakanclerio asmenybė gan dažnai aptariama, tačiau jo, kaip mecenato, veikla ir nuopelnai iki šiol nebuvo reikiamai pastebėti ir įvertinti. Daugelyje istorinių ir šiuolaikinių darbų yra daug didesnių ar mažesnių klaidų, pateikiami netikslūs duomenys arba neteisingai interpretuojama šaltinių medžiaga. Šios knygos tikslas – atsižvelgiant į kultūrinį ir istorinį kontekstą, atkurti Kazimiero Leono Sapiegos veiklą meno srityje, o taip pat, pagal galimybes, apibrėžti jo ryšius su menininkais ir tuometiniais meno centrais. Norint aprėpti šią turtingą ir įvairialypę mecenatystę, atliktas tarpdisciplininis tyrimas. Be meno istorijos buvo pasinaudota istorijos, genealogijos, kultūros, muzikos, literatūros bei Bažnyčios istorijos tyrinėjimais.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Mecenatystė; Kultūros istorija; Fundacijos; Vienuolijos; Meniniai amatai; Meninė iniciatyva; Kolekcininkas; Architektūros užsakymai; Biblioteka; Maecenasship; History of culture; Foundations; Monastic orders; Artistic crafts; Artistic initiative; Collector; Orders for architectural projects; Library.

ENWhen studying the 17th century art of the Polish–Lithuanian Commonwealth it is important to note that our overview is not complete and only represents a small fraction of the country's artistic heritage. Due to historical reasons many valuable art objects of the time have not survived. They could have told us about rich art patrons who funded various artistic ideas and activities. Kazimierz Leon Sapieha was one of the most ambitious and active nobility representatives in the beginning of the 17th century. An extremely versatile and active chancellor, he was among the most influential art patrons of the time. While art, cultural, literary historians and musicologists often discuss Sapieha, until now his work and achievements as an art patron have not received enough attention. Many historical and modern publications often contain various mistakes, present inaccurate data or misinterpret source materials. With regard to the cultural and historical context, this book aims to recreate Kazimierz Sapieha's work in the field of art, and, where possible, describe his relations with artists and art centres of the time. To examine the extent of his rich patronage an interdisciplinary study was conducted. Research materials in the fields of art, history, culture, music, literature and Church history were also used.

ISBN:
9788363877200
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11484
Updated:
2021-01-04 20:31:12
Metrics:
Views: 24
Export: