Užsienio kalbos svarba formuojant studentų profesinį-pedagoginį kryptingumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio kalbos svarba formuojant studentų profesinį-pedagoginį kryptingumą
Alternative Title:
Importance of the foreign language in building up students’ professional and pedagogical singleness
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 18-25
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti, koks yra užsienio kalbos vaidmuo rengiant sporto pedagogus, formuojant profesinį-pedagoginį jų kryptingumą, analizuojama profesinio-pedagoginio kryptingumo samprata. Buvo remtasi įvairių spausdintų šaltinių analize, pedagoginio darbo patirtimi bei moksliniais šios srities tyrimais. Pokalbiuose ir anketinėje apklausoje dalyvavo 130 respondentų, iš jų 50 sporto pedagogų (kūno kultūros mokytojų ir trenerių) ir 80 Lietuvos kūno kultūros akademijos Pedagoginio fakulteto kūno kultūros specialybės IV kurso studentų. Tyrimo metu paaiškėjo, kad būtina akcentuoti užsienio kalbos reikšmę ir svarbą sportinėje veikloje ir apskritai gyvenime, skatinti studentus sistemingai ir savarankiškai dirbti. Užsienio kalbų dėstytojas turėtų stengtis pateikti studentams ir naujausios sportinės bei pedagoginės literatūros užsienio kalba, jam tikslinga susipažinti su aukštosios mokyklos specialybių dalykų programomis ir turiniu, vadovėliais, glaudžiai ir kūrybiškai bendradarbiauti su kitų dalykų dėstytojais. Formuojant studentų profesinį-pedagoginį kryptingumą, svarbus teigiamas jų požiūris į pedagogo profesiją. Profesinio-pedagoginio kryptingumo formavimas priklauso nuo aukštosios mokyklos sudaromų sąlygų ir galimybių, pvz., nuo užsienio kalbos dėstymo intensyvumo, studentų skirstymo į lygius pagal jų užsienio kalbos žinias, kalbinės dėstytojų specializacijos, mokymo programų ir priemonių, stažuočių užsienyje, taip pat nuo būsimojo pedagogo asmenybės, pvz., studento kalbos įgūdžių, charakterio, veiklos, mokymosi motyvacijos, tikslų, nuostatų, interesų, polinkių ir pan.

ENThe article attempts to reveal the role of the foreign language in educating sports pedagogues and building up their professional and pedagogical singleness. It also analyses the concept of professional and pedagogical singleness. The article was based on the analysis of various published sources, experience of pedagogical work and related research. 130 respondents were interviewed and surveyed, of whom 50 were sports pedagogues (teachers and couches of physical education) and 80 students of physical education of the 4th course of the Faculty of Sports Education of the Lithuanian Academy of Physical Education. The survey revealed that it is essential to emphasise the importance of the foreign language in sports activities and life, as well as to encourage students to work systematically and independently. Teachers of foreign languages should try to provide students with the most recent literature on sports an pedagogics in foreign languages, familiarise oneself with the content, handbooks and programmes of the subjects of higher education institution and closely and creatively cooperate with teachers of other subjects. In building up students’ professional and pedagogical singleness, a positive approach to the profession of pedagogue is crucial. Building up students’ professional and pedagogical singleness depends on the conditions and opportunities created by the higher education institution such as intensity of teaching of foreign languages, differentiation of students, teachers’ language specialisation, study programmes and resources, traineeship abroad.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7778
Updated:
2018-12-20 22:51:29
Metrics:
Views: 17
Export: