Die statischen Lokalkasus bei Bretke und in anderen altlitauischen Texten des 16. und 17. Jhdt.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die statischen Lokalkasus bei Bretke und in anderen altlitauischen Texten des 16. und 17. Jhdt
Alternative Title:
Rimties vietininkai Bretkūno ir kituose XVI-XVII amžiaus lietuviškuose tekstuose
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2009, t. 61, p. 41-59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rimties vietininkai; Vardažodžiai; Stative locatives; Non-homogeneous noun.
Keywords:
LT
Rimties vietininkai; Vardažodžiai.
EN
Stative locatives.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama rimties vietininkų vartosena XVI-XVII amžiaus lietuviškuose tekstuose (rašytuose Daukšos, Chylinskio, Bretkūno). Inesyvo ir adesyvo distribuciją lemia gyvumo hierarchijoje užimama vardažodžio vieta: vardažodžiai, gyvumo hierarchijoje užimantys aukštą vietą, turi tik adesyvo formą, o negyvų daiktų pavadinimai — tik inesyvo. Tokios nevienalytės frazės kaip žmogup atgimditame (DP) aiškiai rodo, kad abu šiuos linksnius sieja komplementarinės distribucijos santykis. Pasirodė, kad Bretkūno kalba šiuo požiūriu skiriasi nuo amžininkų: jis vienintelis vartojo 1 asmens įvardžio inesyvą „manyje“ (greta adesyvo manipi). Jis abejojo rinkdamasis tarp „musui“ ir „musip(i)“,„jusui“ ir „jusip(i)“, bei „saveie“ ir „savip(i)“ ir šias formas dažnai taisė. Greta įprastos inesyvo formos „jame“, Bretkūnas vartojo ir „jamyje“ (pagal analogiją „tavyje, savyje?“). Straipsnyje teigiama, kad tokius inesyvus kaip „manyje, Dieveie“ (vietoj „Dievipi“) etc. Bretkūnas sukūrė ad hoc. Matyt, panašiai Bretkūnas vartojo ir inesyvą „jamyje“, sukurtą kaip atsvara įprastam „jame“. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the stative locatives in 16th and 17th century Lithuanian texts (Daukša, Chylinski, Bretkūnas). The distribution of the inessive and adessive is shown to be determined by the animacy hierarchy: nominals that are higher in animacy have only adessives, inanimates have only inessives. The complementary distribution of these two cases is revealingly shown by such non-homogeneous noun phrases as "žmogup atgimditame" (DP). Bretkūnas' language seems to differ in this respect from that of his contemporaries: he is the only one to use inessive Isg. pronouns like "manyje" (alongside the adessive "manipi"). He hesitates between "musui" and "musip(i),jusui" and "jusip(i), saveie" and "savip(i)", and corrections are frequent. Alongside the regular inessive "jame", he has also "jamije" (on the analogy of "tavyje, savyje?"). It is suggested here that such inessives as "manyje, Dieveie" (instead of "Dievipi") etc. were created ad hoc by Bretkūnas, and that the living language had only adessives. This seems also to be the case with the 3rd person inessive "jamije", used as an animate counterpart to "jame". [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23768
Updated:
2018-12-17 12:36:36
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: