1759 metų "Ziwato" u ir įu kamieno daiktavardžiai ir jų raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1759 metų "Ziwato" u ir įu kamieno daiktavardžiai ir jų raida
Alternative Title:
Evolution of nouns of the -u and -iu stem in the Zywatas of 1759
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 53, p. 91-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Daiktavardis; "Ziwatas"; Lithuanian; Morfology; 1759 "Ziwatas".
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology; Ziwatas.
EN
1759 Ziwatas; Morfology.
Summary / Abstract:

LT1759 metų Zywato nuosekli analizė rodo, kad XVIII amžiaus viduryje kretingiškių tarmėje vyko vardažodžio neproduktyviųjų kamienų perėjimas į produktyviuosius. Dabartinės kretingiškių tarmės u kamieno paradigma nuo XVIII amžiaus vidurio pakito. u ir (i-)u kamienų būdvardžių anksčiau nei daiktavardžių paradigmas paveikė produktyvieji linksniavimo tipai, todėl u kamieno daiktavardžiai Zywato tarmėje bent tam tikrais atvejais sporadiškai galėjo dar turėti senąsias daugiskaitos vardininko, naudininko ir įnagininko fleksijas. Dabartinėje kretingiškių tarmėje turimos o kamieno galūnes. Ziwatas fiksuoja u kamieno senosios vienaskaitos įnagininko formos nykimą ir naujosios, t. y. (i-)o kamieno lyties įsigalėjimą. Sutrumpėjusi u kamieno daugiskaitos vardininko galūnė turėjo sutapti su vienaskaitos vardininko galūne. Veikiausiai dėl šios priežasties galūnę -ūs ir išstūmė produktyvioji o kamienė -ai. Jau XVIII amžiaus viduryje kretingiškių (i-)u kamieno daugiskaitos paradigmoje visuotinai vyravo (i-)o kamieno formos. [Iš leidinio]

ENA thorough analysis of the Zywatas of 1759 shows that in the middle of the 18th century substantives in the Kretinga dialect began to drift from the unproductive stem paradigm into the productive stem paradigm. The -u stem paradigm of the present day Kretinga dialect has changed since the middle of the 18th century. Adjectives of the of the -u and -iu stem paradigms began to be influenced by the productive stem paradigm earlier than did nouns. Therefore, in the dialect used in the Zywatas, nouns of the -u stem were still sporadically appearing with the old inflections in the plural forms of the nominative, dative and instrumental cases. In the present day Kretinga dialect these forms use the inflections of the -o stem. The text of the Zywatas contains evidence of the old singular instrumental forms of the -u stem disappearing and the new forms with the (i-)o stem starting to prevail. The -u stem plural nominative ending with a shortened vowel became identical to the singular nominative ending. This may be the reason for which the -ūs suffix was replaced by the -ai suffix of the productive -o stem paradigm. The (i-)o stem forms had already become predominant in the (i-)u stem plural paradigm in the Kretinga dialect in the middle of the 18th century.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/769
Updated:
2018-12-17 11:32:45
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: