Mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu
Alternative Title:
Healthy lifestyle in schoolchildren: focus on physical activity
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 46-50
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTFiziniai pratimai, judėjimo aktyvumas, kūno kultūra padeda užtikrinti fizinę ir psichinę asmens darną. Tirti mokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo ypatumai. Tirti 11, 13 ir 15 metų 1178 mokiniai Lietuvos pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. Taikyta atsitiktinė lizdinė atranka. Naudota apklausa raštu. Taikytas chi kvadrato kriterijus. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo p≤0,05. Tyrimo metu paaiškėjo, kad 38 proc. mokyklinio amžiaus (11, 13, 15 metų) vaikų pėsčiomis lauke vaikšto daugiau kaip 1 valandą per dieną, o 14,4 proc. vaikų lauke vaikšto mažiau kaip 15 minučių per dieną. Reikšmingų skirtumų tarp amžiaus grupių pagal šį rodiklį nenustatyta. Mergaitės reikšmingai ilgiau vaikšto pėsčiomis lauke, negu berniukai, o miesto vaikai reikšmingai daugiau vaikšto pėsčiomis lauke, negu kaime gyvenantieji. Laisvalaikiu ne pamokų metu kasdien mankštinasi tik 5,3 proc. mokinių, o niekada nesimankština 23,2 proc. tirtų mokyklinio amžiaus vaikų. 45,8 proc. vaikų daro mankštą kelis kartus per mėnesį, o ketvirtadalis vaikų (25,7 proc.) atlieka fizinius pratimus 2 ir daugiau kartų per savaitę.Mokyklinio amžiaus mergaitės reikšmingai dažniau laisvalaikiu daro mankštą, nei berniukai. 11, 13 ir 15 m. amžiaus mokiniai pasižymi panašiu fiziniu aktyvumu ir reikšmingų skirtumų tarp šių amžiaus grupių pagal šį požymį nenustatyta. Kaimo vaikai reikšmingai dažniau mankštinasi laisvalaikiu, negu miestiečiai. Per praėjusius 12 mėnesių nesirgo 27,5 proc. tirtų mokyklinio amžiaus mergaičių ir 46 proc. berniukų. Trečdalis tirtų vaikų subjektyviai mano, kad jų sveikata yra labai gera. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje būtina ugdyti vaikų fizinio aktyvumo, kūno kultūros įgūdžius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinis aktyvumas; Sveika gyvensena; Sveikatos stiprinimas; Vaikai ir paaugliai; Children and adolescents; Children and teenagers; Health promotion; Health strengthening; Healthy lifestyle; Healthy way of life; Physical activity.

ENSurvey on physical activity in schoolchildren was accomplished in Lithuania. In the survey participated 1178 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years. Chi-square test was used and the significance level p ≤0.05 was considered statistically significant. The study revealed that 38 % of schoolchildren during leisure time are walking outside more than 1 hour per day, and 14.4 % schoolchildren are walking outside less than 15 minutes per day; no significant differences among age groups were observed. The girls are walking outside significantly longer compared with boys, and urban schoolchildren are walking outside longer than that of rural schoolchildren. Out of school, during leisure time everyday are taking physical exercises or go in for sports only 5.3% schoolchildren, and never exercise 23.2% respondents. The survey showed that 45.8% schoolchildren exercise few times per month and 25.7 % children exercise 2 and more times per week. Girls exercise significantly more often than that of boys. Schoolchildren aged 11, 13, and 15 years exercise similarly and there are no significant differences by this variable. Rural children significantly exercise more during leisure time compared with urban children. During the last 12 months, 27.5% investigated schoolgirls and 46% schoolboys were not ill. About one-third respondents subjectively think, as their health is very good. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11042
Updated:
2021-02-25 09:43:33
Metrics:
Views: 172    Downloads: 19
Export: