Žinių raiškos vertinimo žiniomis grįstoje ekonomikoje instrumentarijaus teorinis modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių raiškos vertinimo žiniomis grįstoje ekonomikoje instrumentarijaus teorinis modeliavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
147 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Theoretical modelling of instrumentarium for the assessment of knowledge expression in knowledge-based economy Kaunas, 2005 41 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTŽinių vaidmuo visuomenės ir ekonomikos vystymosi procesuose yra esminis. Svarbu gebėti nustatyti žinių raišką ir pamatyti jų skverbties lygį ekonomikoje. Pirmajame skyriuje išryškinama pagrindinės žinių sampratos evoliucijos tendencijos iš filosofijos ir vadybos perspektyvos. Analizuojami pagrindinių žinių sistemos elementų semantiniai ir hierarchiniai skirtumai, o svarbiausia – žinių pozicija produktyvios žiniomis grįstos veiklos kūrime. Išryškinami pagrindiniai veiksniai, sąlygoję žiniomis grįstos ekonomikos (ŽGE) radimąsi. Apibrėžiama ŽGE paradigma naujosiose ekonomikos paradigmose. Išryškinamos hipotetinės žinių raiškos charakteristikos. Antrajame skyriuje sisteminama žinių raiškos vertinimo modelių formavimo specifika, jų tarpusavio koreliacijos ryšiai, siekiama išryškinti pasikartojančias žinių raiškos charakteristikas. Trečiajame skyriuje išryškinama žinių raiškos vertinimo instrumentarijaus specifika. Pateikiama žinių raiškos vertinimo sudarymo metodika, apibrėžiamos vertintinos žinių savybės, sisteminama žinių raiškos vertinimo kriterijų išklotinė, kuri sudaryta vadovaujantis technologijų vystymosi ateityje modelių formavimo ypatumais, o taip pat „skėčio“ metafora. Ketvirtajame skyriuje siūloma žinių raiškos vertinimo instrumentarijaus taikymo metodika ir sritys. Pateikiama žinių raiškos vertinimo kriterijų išklotinė (koncentruota arba išplėstinė), detalizuojama visuminio ir sektorinio vertinimo loginė seka. Numatoma, kokių tyrimo išvadų tikėtis, atliekant išplėstinį arba koncentruotą žinių raiškos vertinimą. Modeliuojamos vertinimo situacijos, kurios būtų naudingos tiek mikro, tiek makro lygio subjektams. [Iš leidinio]

ENThe role of knowledge is essential element for public and economic development. It is important to set the expression of knowledge and see the level of it expansion in the economy. The first part of the thesis explains the main concepts of knowledge and tendencies of their evolution from philosophic and managerial perspectives. It analyses semantic and hierarchic differences between the elements of knowledge system, and examines the role of knowledge, which is extremely important, in performing activities based on productive knowledge. It highlights the main factors of forming the knowledge based economy, defines a paradigm of knowledge based economy among other economic paradigms, and points out hypothetical characteristics of knowledge expression. The second part structures specificities of creating models for evaluating expression of knowledge and their interrelations, and aims to disclose the repeated characteristics of it. The third part highlights specificities of instruments used for evaluating expression of knowledge, delivers methodology for evaluating expression knowledge, defines evaluated features of knowledge, and structures evaluation criteria defined on a basis of particularities of future technology development models and the umbrella metaphor. The fourth part defines methodology for and the area of the application of knowledge expression evaluation instrument, presents knowledge expression evaluation criteria layout (concentrated or detailed), describes logical sequence of total and sectorial evaluation, forecasts what results of the research are the most likely in detailed or concentrated research, and imitates evaluation situations that might be useful to users of micro and macro levels.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10905
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 12
Export: