Žinių sampratos išgryninimo problema priklausomai nuo analizės lygmens

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių sampratos išgryninimo problema priklausomai nuo analizės lygmens
Alternative Title:
Problem of knowledge definition highlighting depending on the analysis level
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 1, p. 27-34. Perspectives of knowledge-based economy in European Union and Lithuania
Keywords:
LT
Individo žinios; Organizacijos žinios; Valstybės žinios; Žinių samprata; Žinių samprata, žinių tipai, žinių tipų klasifikavimo principai, individo žinios, organizacijos žinios, valstybės žinios; Žinių tipai; Žinių tipų klasifikavimo principai.
EN
Governmental Knowledge; Individual knowledge; Knowledge conception; Knowledge conception, the principles of knowledge type's classification, individual knowledge, organizational knowledge, governmental knowledge; Organizational knowledge; The principles of knowledge type's classification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis itin aktuali žinių sampratos skirtumų problema priklausomai nuo analizės lygmens. Teigiama, kad dėl nepakankamai aiškios ir plačios, moksliniuose darbuose sutinkamos, žinių sampratos bei jų tipų klasifikacijos, o taip pat dėl nepakankamo žinių sampratos specifikos išgryninimo skirtingų objektų atžvilgiu, kyla daug sunkumų interpretuojant sudėtingus reiškinius bei tinkamai parenkant priemones žinių ekonomikos plėtotės užtikrinimui. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje atlikta žinių sampratos teorinių interpretacijų analizė. To pasėkoje išgryninti dviejų tipų žinių elemento apibrėžimai. Išryškinant tris žinių tipų klasifikavimo principus, sudaryta žinių tipų klasifikavimo išklotinė, nagrinėjanti įvairius žinių tipus. Trečiajame straipsnio skyriuje analizuojami žinių sampratos skirtumai individo (mikro), organizacijos (mezo) ir valstybės (makro) lygmenyse. Teigiama, kad žinių konstrukto suvokimas pastaruosiuose yra skirtingas. Sudarius žinių sampratos skirtumo individo, organizacijos ir valstybės lygmenyje modelį, pasiūlomi individo, organizacijos ir valstybės žinių apibrėžimai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses very important problem of modern economy which is concerned with the difference of knowledge definitions depending on the analysis level. There is stressed that these problems are concerned with the absence of completes clear and wide definition of knowledge as well as the classification of knowledge types in the scientific works. Many of difficulties arise by interpreting the extra complicated phenomena (e.g. knowledge-based economy) as well as selecting the proper measures for the security of knowledge economy creation and development. In accordance to the mentioned above, theoretical analysis of knowledge definitions interpretation is completed in the article. As the consequence, the two types of knowledge definition are highlighted. Presenting the three types of knowledge classification principles, the evolvent of knowledge type's classification is comprised. In the third chapter of the article, the differences of knowledge definitions in the level of individual (micro), organizational (mezzo) as well as governmental (Macro) are highlighted. There is maintained, that the interpretation of knowledge construct in the different level is totally distinct. The model of knowledge conception difference in the level of individual, organizational and governmental is presented. As the consequence of theoretical analysis, the definitions of individual, organizational and governmental knowledge are presented in the last chapter as well. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47029
Updated:
2019-01-11 18:59:41
Metrics:
Views: 61    Downloads: 1
Export: