V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas: disertacija
Alternative Title:
Development of positive attitude of students of grades 5-6 towards physical culture as discipline of learning and teaching
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
172 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of the 5th and 6th form pupils' attitude towards physical education as a school subject Vilnius, 2005 43 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe siekiama tikslo – įvertinti eksperimentinių V – VI klasių kūno kultūros programų veiksmingumą teigiamam tų klasių mokinių požiūriui į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdyti. Panaudoti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausos raštu, testavimas, ugdomasis eksperimentas. Ugdomo eksperimento duomenys atskleidžia šiuos mokslinio naujumo elementus: - teorinių kūno kultūros pamokų integravimo su kitais mokomaisiais dalykais svarbą ugdant teigiamą mokinių požiūrį į kūno kultūrą; - mokinių veiklos per pamokas organizavimą suskirstant juos grupelėmis - kūno kultūros programų taikymą, kai akcentuojamas pedagoginis ir socialinis fizinio ugdymo(si) prasmingumas ir teigiamą mokinių požiūrį į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką skatinantys metodai; Tyrimo praktinį reikšmingumą nusako tai, kad: - eksperimentu pagrįstas teigiamo mokinių požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymo turinys ir technologija gali būti pavyzdžiu kūno kultūros mokytojams rengiant klasių kūno kultūros programas.

ENThe aim of the dissertation is to evaluate the efficiency of experimental physical education programmes for grades 5 and 6 upon positive attitude of students of these grades towards physical education as a subject of teaching and learning. The following research methods were applied: analysis of scientific literature, questionnaires, tests and development experiment. Data received by way of the development research reveals the following elements of scientific novelty: - The importance of integration of theoretical classes of physical education with other subjects in the development of students’ positive attitude towards physical education; - Organisation of students’ activities in classes by dividing them in groups; - Application of physical education programmes by accentuating pedagogical and social importance of physical education and methods promoting positive attitude of students towards physical education as a teaching subject. Practical significance of the research is indicated by the fact that experiment-based content and technology of development of students’ positive attitude towards physical education as a teaching subject may serve as an example to physical education teachers in the preparation of physical education programmes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10814
Updated:
2022-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 13
Export: