Erdvės ir formos tektonika architektūroje bei studijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Erdvės ir formos tektonika architektūroje bei studijose: disertacija
Alternative Title:
The Tectonics of Space and Form in Architecture and Its Studies
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
2 t
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe tyrinėjama architektūros tektonika: jos samprata architektūros kompozicijos teorijoje ir vaidmuo aukštųjų architektūros mokyklų studijų procese. Analizuojamas pagrindinių tektonikos elementų poveikis architektūrinės formos tektonizavimui, išryškinami veiksniai, padedantys sukurti darnios sandaros architektūrą. Mokslinio darbo problematika apima tektonikos kompozicinių aspektų nagrinėjimą šiuolaikinėje architektūroje, architektūrinės formos tektonizavimo veiksnių svarbos harmoningoje kompozicijoje nustatymą ir optimalių tektoninės raiškos pažinimo būdų architektūros studijose teorinį modeliavimą. Siekiama sukurti teorinį kompleksinį tektonizavimo įgūdžių formavimo modelį architektūros studijose. Tuo tikslu darbe plačiau analizuojama paskutiniais XX a. dešimtmečiais įvairiose aukštosiose architektūros mokyklose sukaupta patirtis: tektonikos problematika šiuolaikinių studijų procese ir tektonizavimo įgūdžių ugdymo principai. Disertacijoje pateiktas kompleksinis trijų pakopų tektonizavimo įgūdžių ugdymo modelis, kur kiekviena pakopa skiriama formos tektonizavimo įgūdžių įtvirtinimui skirtinguose lygmenyse.

ENThe thesis deals with the tectonics of architecture: its concept in the theory of composition of architecture and its role in the process of university studies of architecture. The paper analyses the impact of the main elements of tectonics on the tectonisation of the architectural form and highlights factors that help create architecture of a harmonious structure. The problems analysed in the thesis include analysis of compositional aspects of tectonics in modern architecture, identification of the importance of factors of tectonisation of the architectural form in a harmonious composition, and the theoretical modelling of optimal methods of cognition of tectonic expression in studies of architecture. The paper seeks to create a theoretical integrated model of building tectonisation skills in studies of architecture. To this end, the thesis presents broad analysis of experience built up at different universities over the last decades of the 20th c., including the problems of tectonics in the process of present-day studies of architecture and the principles of developing tectonisation skills. The thesis presents an integrated three-stage model of building tectonisation skills where each stage is devoted to reinforcing the skills of tectonisation of form on different levels.

Related Publications:
  • Juodasis kubas : pirminių formų morfologija ir fenomenas / Kęstutis Lupeikis. Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, priedas, p. 291-308.
  • Minimalizmo galia = Minimal power / Kęstutis Lupeikis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2007. 191 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10801
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 88
Export: