Juodasis kubas : pirminių formų morfologija ir fenomenas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juodasis kubas: pirminių formų morfologija ir fenomenas
Alternative Title:
Black cube: morphology and phenomenon of initial forms
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, priedas, p. 291-308
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu, šalia kitų reiškinių, šiuolaikinėje architektūroje vyksta pirminių formų panaudojimo renesansas. Šį procesą lemia priešprieša formaliam dekonstrukciniam laužymui, įmantrumui, daugžodžiavimui. Pirminių minimalistinių formų raišką šiuolaikinėje architektūroje formuoja šios vertybės: paprastumas, o ne įmantrumas; elegantiškumas, santūrumas, o ne arogantiškumas; dvasingumas, o ne pragmatizmas; esmingumas, o ne smulkmeniškumas; koncentracija, o ne išsibarstymas. Ši vertybinė skalė lemia specifinius architektūrinės raiškos tikslus ir prioritetus: su „mažiau“ siekiama „daugiau“, paprastomis priemonėmis siekiama tobulumo, pragmatizme, racionalizme siekiama dvasingumo, poezijos. Neretai pirminių formų panaudojimas sukelia prieštaringas diskusijas visuomenėje, tačiau net oponentai neneigia jų įtaigumo ir paveikumo, nes tai leidžia artėti prie tikrųjų vertybių, esmės, o viešai reiškiamas nuomonių pliuralizmas savaime yra demokratiškos visuomenės požymis. Straipsnyje aptariami įvairūs pirminių formų morfologijos šiuolaikinėje architektūroje aspektai ir sritys, išskiriami kraštutiniai, charakteringi atvejai, atspindintys platų tikslų ir prioritetų diapazoną. Prokuratūrų pastato „Juodojo kubo“ Vilniuje pavyzdžiu siekiama atskleisti pirminių formų morfologijos ir jų fenomeno esminius aspektus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fenomenas; Metamorfozė; Minimalizmas; Morfologija; Paprastumas; Pirminė forma; Initial form; Metamorphosis; Minimalism; Morphology; Phenomenon; Simplicity.

ENRecently, alongside other phenomena, Renaissance of resort of initial forms in contemporary architecture is also observed. This process is determined by opposition to deconstructive breaking, complexity, padding. Expressions of initial forms of minimalism are formed by such values as simplicity but not complexity; elegance moderation but not arrogance; spirituality but not pragmatism; essentiality but not particularity; concentration but not scatter. This scale of values determines purposes and priorities of architectural expression: "more" is sought with "less", perfection is aimed by simple means, spirituality and poetry are tried to be found in pragmatism and rationality. Resort of initial forms often evokes controversial discussions within society. Despite that even opponents do not deny their influence and impact, because initial forms enable to approach actual values, essence, whereas pluralism of opinions is publicly expressed and spontaneously is a feature of a democratic society. In the paper various aspects and areas of morphology of initial forms in contemporary architecture are discussed, marginal and distinctive cases reflecting a vast range of purposes and priorities are distinguished. It is aimed to reveal the essential aspects of morphology of initial forms and their phenomenon by the example of the building "Black Cube" in Vilnius. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23849
Updated:
2021-03-04 09:25:42
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: