Vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu optimizavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu optimizavimas: disertacija
Alternative Title:
Optimisation of after-school education of children’s vocal culture
Publication Data:
Šiauliai, 2001.
Pages:
183 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSvarbią vietą popamokinio (neformalaus) ugdymo struktūroje užima dainavimas, kaip reikšminga vaikų vokalinės kultūros ugdymo priemonė ir sąlyga. Muzikinė vokalinė kultūra apima savitą, audialiai vaiko suvokiamą tikrovę. Tirdamas vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu problemas, ypač daug dėmesio skyriau muzikinių gebėjimų skleidimuisi bei dainavimo pagrindų įsisavinimui. Todėl darbe laikomasi nuostatos, jog vaiko vokalinė kultūra yra muzikinių vokalinių įgūdžių ir gebėjimų komplekso visumos raiškos rezultatas. Remdamasis šia nuostata, sukūriau vaikų vokalinės kultūros ugdymo modelį, apimantį muzikinius elementus būtinus vokalinei veiklai, bei pačios vokalinės veiklos elementus. Šiame darbe, skirtingai nuo kitų tyrinėtojų, bandoma kompleksiškai spręsti pradinių klasių mokinių vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu klausimus, jų vokalinės veiklos įgūdžius ir gebėjimus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENSinging is an important part of after-school (informal) education structure as an important means and condition of education of children’s vocal culture. Musical vocal culture covers a unique reality comprehended by a child in the audio way. The examination of problems of development of children’s vocal culture after school focused on revelation of musical capacities and learning of basic singing. Therefore, the paper suggests that a child’s vocal culture is a result of expression of musical vocal skills and capacities. Based on the provision, the paper presents a model for the development of children’s vocal culture covering musical elements necessary for vocal activities and elements of vocal activities. Unlike other researches, the paper provides an integrated solution of issues of after-school development of vocal culture of elementary students and skills and capacities of their vocal activities.

Related Publications:
  • Neformalusis švietimas Lietuvoje : faktai, interesai, vertinimai / Jonas Ruškus, Dainius Žvirdauskas, Vilija Stanišauskienė. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2009. 90 p.
  • Vaiko muzikinis lavinimas šeimoje / Romaldas Pečeliūnas. Tiltai. Priedas. 2002, Nr. 11, p. 92-95.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10747
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 4
Export: