Bibliotekininkų tęstinis mokymas : modelio paieškos ir veiklos rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotekininkų tęstinis mokymas: modelio paieškos ir veiklos rezultatai
Alternative Title:
Continuing education for librarians: search of the model and results
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 183-192
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Komunikacija / Communication; Pedagogika / Pedagogy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tyrinėjama bibliotekų ir informacijos specialistų tęstinio mokymo problema, remiantis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto Bibliotekininkų tęstinio mokymo centro (BTMC), įkurto Atviros visuomenės instituto Informacinės programos Tęstinio mokymo centrų iniciatyva 1999 metų gruodį, veiklos modeliu. Aptariamas profesinio tęstinio mokymo veiklos pasaulinis kontekstas, BTMC įkūrimas, organizacinė struktūra ir tikslas.Tęstinio mokymo veikla, kurią įgyvendina BTMC, analizuojama keliais aspektais: turinio, valdymo, rinkodaros. Pateikiama tarptautinė ir lokali tęstinio mokymo dimensija, išryškinant tarptautinį BTMC matomumą ir statusą Lietuvoje. Ketverių metų patirtis įgyvendinant bibliotekų ir informacijos specialistų tęstinio mokymo idėją ir modelį leidžia teigti, kad BTMC modelis pateisino Lietuvos bibliotekų ir informacijos specialistų poreikį turėti naują, lankstus tęstinio mokymo mechanizmą, užtikrinantį sklandų ir turiningą specialistų kvalifikacijos kėlimo procesą. Kadangi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas turi pakankamai intelektinių ir organizacinių išteklių ir bendradarbiauja su didžiausiomis Lietuvos bibliotekomis ir kitomis institucijomis – esamais ir potencialiais BTMC partneriais – būtina tęsti ir plėsti sistemingą tęstinio mokymo veiklą. Tęstinio mokymo modelis, įgyvendinamas BTMC, yra universalus, tinkamas taikyti ir kitoms tikslinėms grupėms.Reikšminiai žodžiai: Mokymas; Programos; Bibliotekos; Komunikacija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Education; Programmes; Libraries; Communication.

ENThe aim of the paper is to identify and present the model of continuing professional development for library and information specialists. Training Center (TC) for LIS (Library and Information Science) specialists at Vilnius University, Faculty of Communication is analyzed. TC for LIS was founded in the frame of Training Center Initiative (Open Society Institute-Budapest, OSI), 1999. TC organizational model – it is partners consortium, consisting of an university, business enterprise and libraries of different types. The aim of TC is to provide continuing professional education for library and information specialists of different types in the field in Lithuania. Analysis of the main aspects of TC activities: content, management, marketing and promotion enable to emphasize the ongoing activities and essential trends of continuing education in the field. International transparency of TC and the role in the national landscape is discussed. Quantitative and qualitative results of TC activities are presented. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėties ir pokyčių 2007-2014 metais analizė / Elvyda Skuodytė. Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. T. 3. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017. P. 12-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7473
Updated:
2018-12-20 23:01:07
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: