Socialinių paslaugų teikimo moksleiviams poreikių prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų teikimo moksleiviams poreikių prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Preconditions for the Needs to Provide Pupil with Social Services
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksleivių socialinių paslaugų poreikių problematika tampa aktuali, plėtojant socialinių paslaugų sistemą vaikams ir šeimoms, didinant švietimo sistemos socialinį vaidmenį ir steigiant socialinių pedagogų etatus mokyklose. Disertacijos tikslai: atskleisti socialinių paslaugų teorinius ir organizavimo bendrojo lavinimo mokykloje pagrindus; išstirti VIII klasių moksleivių socialinių paslaugų poreikių ypatumus, analizuoti socialinių pedagogų veiklos organizavimo bendrojo lavinimo mokykloje patirtį. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, pusiau struktūruotas interviu. Buvo išskirti sėkmę mokykloje skatinantys (apsauginiai) ir jai trukdantys (rizikos) vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurių pagrindu buvo sudarytas pažangumui, lankomumui bei elgesiui mokykloje darančių įtaką veiksnių ir socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo bendrojo lavinimo mokykloje modeliai. Moksleivių tyrimas iš dalies patvirtino, jog išskirti apsauginiai veiksniai gerina pažangumą, lankomumą ir elgesį mokykloje, o rizikos veiksniai juos blogina. Vadinasi, moksleivių gebėjimo kontroliuoti įvykius ir įveikti problemas, atsispirti bendraamžių įtakai ir žalingiems įpročiams didinimas, tėvų, mokytojų bei auklėtojų socialinio palaikymo stiprinimas, šeimų materialinių ir psichosocialinių problemų sprendimas, namų ir mokyklos ryšių stiprinimas, namų ir kaimynystės saugumo didinimas sudaro prielaidas socialinių pedagoginių sąlygų pagerinimui. Socialiniai pedagogai pagalbos moksleiviams, tėvams, mokytojams bei mokyklos administracijai tikslus vertino kaip svarbius ir labai svarbius, tačiau jų praktinių užduočių ar veiklos analizė atskleidė, jog pagalba tėvams, mokytojams, administracijos atstovams beveik nėra teikiama. [Iš leidinio]

ENThe problems of the needs for social services for pupil become relevant while developing the system of social services for children and families, increasing the social role of the education system and establishing tenure of social pedagogues at schools. The goals of the thesis are to reveal theoretical basis as well as the basis of organisation in a comprehensive school of the social services; look into the peculiarities of the needs for the social services for the eighth-formers, to analyse the experience in organisation of the activity of social pedagogues in a comprehensive school. The methods of research include analysis of scientific literature and documents, questionnaire survey, half-structured interview. There were distinguished internal and external factors, stimulating success (protective factors) and inhibiting it (risk factors), on the basis of which models of the factors affecting diligence, attendance and behaviour at school and of organisation and provision of the social services in a comprehensive school were formed. The survey of the pupils partially confirmed that the distinguished protective factors improve diligence, attendance and behaviour at school, while the risk factors result in aggravation. Social pedagogues estimated the objectives of the support to pupils, parents, teachers and school administration as important and remarkably important, however the analysis of their practical tasks or activity revealed that support to parents, teachers and representatives of administration is practically not provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10690
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 50
Export: