Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskričių gyventojų požiūris į ugdymo įstaigų teikiamas socialines paslaugas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskričių gyventojų požiūris į ugdymo įstaigų teikiamas socialines paslaugas
Alternative Title:
Opinion to rendering of social services in educational organizations in Klaipėda, Tauragė, Telšiai counties
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 4 (49), p. 167-184
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Tauragė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Vakarų Lietuvos regiono Tauragės, Klaipėdos, Telšių švietimo įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumo galimybė. Aptariamas socialinių paslaugų, kaip valstybės paramos šeimai, modelis. Valstybė per socialinių paslaugų teikimą vaikams siekia ugdyti gebėjimus įveikti sunkumus ir keisti artimiausios aplinkos sąlygas, kad jos būtų kuo palankesnės pozityviai raidai. Socialinių paslaugų strategija apima ne tik vaikus, bet ir jų tėvus, mokytojus, administraciją, mokyklos bendruomenę. Pristatomi ir išsamiai analizuojami duomenys, gauti atlikus tyrimą Klaipėdos, Telšių ir Tauragės rajonuose. Pasirinktos tikslinės Vakarų Lietuvos apskritys. Atsitiktiniu atrankos metodu apklausta 330 tėvų, 240 pedagogų ir 79 ugdymo įstaigų vadovai, iš viso 649 respondentai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinių paslaugų kokybė; Socialinės paslaugos; Socialinės paslaugos, švietimas, ugdymo įstaigos, socialinių paslaugų kokybė; Ugdymo įstaigos; Švietimas; Education; Education institution; Educational institutions; Quality of social office; Quality of social service; Social office; Social services.

ENThe paper analyzes the background of affording social services in Lithuanian education institutions - quality and accessibility. Discussed the social services as states "support to families" model. The state by offering social services to children seeks not only to develop their capacities to overcome the difficulties, but also to change nowadays environmental conditions - to make them more favorable to the positive development. The strategy of social services includes not only children but also their parents, teachers, administration, school's community. Data of survey are properly presented and analyzed. The survey was conducted in districts of Klaipėda, Telšiai and Tauragė - in the target Counties of West Lithuania. By random sampling method were interviewed 330 parents, 240 teachers and 79 directors of educational institutes - 649 respondents in total. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22583
Updated:
2018-12-17 12:32:21
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: