Lietuvos pradinės mokyklos mokytojų rengimo patirtis ir šiandienos aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pradinės mokyklos mokytojų rengimo patirtis ir šiandienos aktualijos
Alternative Title:
Erfahrungen und Gegenwartsaktualien der Lehrerbildung für die Litauische Grundschule
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 48-52
Keywords:
LT
Pradinė mokykla; Mokytojas; Mokytojų rengimas.
EN
Primary school; Teacher; Teacher training.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje Lietuvoje vykdant švietimo reformą ryškėja kai kurios švietimo kaitos tendencijos. Nauju dokumentu pretenduojantis tapti „Pedagogų rengimo koncepcijos projektas“ (2003–2004) rengia dirvą radikaliai pradinio ugdymo pedagogų rengimo pertvarkai. Tai ir paskatino naujai pažvelgti į jau žinomus švietimo istorijos faktus bei giliau paanalizuoti vienos švietimo pakopos – pradinio ugdymo – bei vienos socialinės grupės – šios pakopos pedagogų – rengimo raidą. Straipsnyje, remiantis švietimo raidos tyrimais, sukauptos archyvinės medžiagos analize bei šiandieniniais švietimo dokumentais, nagrinėjami ryškiausi pradinio ugdymo pedagogų rengimo laimėjimai Lietuvoje įvairiais istoriniais periodais. Šių naują švietimo kokybę įtvirtinusių laimėjimų požiūriu kritiškai analizuojamos šiandieninės pradinės mokyklos mokytojų rengimo kaitos tendencijos. Daromos išvados: 1. Pradinio ugdymo pedagogų rengimo raida rodo, jog įvairiais istoriniais periodais Lietuvos patirtis šioje srityje ne kartą yra pralenkusi Vakarų valstybių praktiką. 2. Į praktinį mokymą orientuotas pradinės mokyklos pedagogų rengimas jau XX a. pirmojoje pusėje ėmė nebetenkinti Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) švietimo poreikių. 3. Siekiant glaudesnės mokslo bei ugdymo praktikos integracijos bei didinant specialųjį profesinį ir bendrakultūrinį mokytojų išprusimą, antrąjį Lietuvos nepriklausomybės dešimtį juos imta rengti mokslo institute. 4. Šiandien pradinio ugdymo pedagogų rengimą vėl bandoma orientuoti praktine kryptimi. Istoriniu požiūriu tai būtų didelis žingsnis atgal.

ENCertain tendencies of education change have become apparent during the current education reform in Lithuania. The draft conception of teacher training (2003–2004), which is supposed to become a new document, will break ground for a radical reorganisation of training of primary teachers. It encouraged having a fresh look at already known facts of education history and more deeply analyse the development of one education stage, i.e. primary education, and the training of one social group, i.e. primary teachers. The paper, based on education development research, analysis of accumulated archival material and modern education documents, investigates the key achievements in the training of primary teachers in Lithuania at different historical periods. With regard to these achievements that established a new education quality the current trends of the change in the training of primary teachers are critically analysed. The following conclusions have been drawn: 1. The development of training of primary teachers shows that at different historical periods Lithuania’s experience in this area has surpassed the practice of Western countries many times; 2. Already in the first half of the 20th c. the training of primary teachers oriented to practical teaching did not meet the education needs of the Republic of Lithuania (1918–1940); 3. Seeking a closer integration of science and education practice and increasing special professional and cultural education of teachers, the training of teachers was conducted in a scientific institute during the second decade of Lithuania’s independence; 4. Today the orientation of training of primary teachers is again directed towards practice. Historically, it would be a big step backwards.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30798
Updated:
2018-12-17 11:25:08
Metrics:
Views: 76    Downloads: 3
Export: