Suaugystė šiuolaikinėje Lietuvoje. Tarp standartizacijos ir individualizacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugystė šiuolaikinėje Lietuvoje. Tarp standartizacijos ir individualizacijos
Alternative Title:
Adulthood in contemporary Lithuania. Between standardisation and individualisation
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2023, t. 34, Nr. 4, p. 61-75. System change and generational behaviour in Lithuania after 1990
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Kultūra / Culture; Socialinė sistema / Social framework.
Summary / Abstract:

LTTyrimų duomenys rodo, kad šiuolaikinė tranzicijos į suaugystę patirtis neatitinka socialinių normatyvinių tvarkaraščių, o suaugystės samprata prarado didelę savo vaidmenų struktūros ir tradicinės prasmės dalį, tapo daug labiau psichologiniu reiškiniu, siejamu su vėlyvosios modernios visuomenės individualizacija. Šiame straipsnyje analizuojamos suaugystės sampratų sąsajos su tranzicijos į suaugystę patirtimi Lietuvoje XXI a. Siekiama atsieti šias sąsajas formuojančius ar jų nebuvimą lemiančius veiksnius. Tam pasitelkta 1990-ųjų pradžioje gimusių dviejų skirtingų lyčių jaunuolių suaugystės atvejų analizė, paremta kokybine gyvenimo istorijų interviu medžiaga. Straipsnyje taip pat pateikiamas platesnis ir bendresnis suaugystės modelių kaitos, prasidėjusios visuomenėms pereinant iš modernybės į vėlyvąją modernybę, vaizdas. Jis papildomas suaugystės kaitos XX–XXI a. Lietuvoje apžvalga. Raktažodžiai: suaugystė, suaugystės samprata, tranzicija į suaugystę, socialinė kaita, individualizacija. [Iš leidinio]

ENThe research data show that the contemporary transition to adulthood experience does not correspond to social normative schedules, and the concept of adulthood has lost a large part of its role structure and traditional meaning. It has become much more of a psychological phenomenon associated with the individualisation of late modern society. This article analyses the connections between the experience of transition to adulthood and the concept of adulthood in 21st-century Lithuania. The aim is to reveal the factors that form these connections or determine their absence. For this purpose, the analysis of the adulthood cases of two young people of different genders, born in the early 1990s, was used. It is based on the qualitative life story interview material. The article also presents a broader and more general picture of the change in the patterns of adulthood that began as societies transitioned from modernity to late modernity. An overview of changes in the adulthood in Lithuania in the 20th and 21st centuries supplements it. Keywords: adulthood, concept of adulthood, transition to adulthood, social change, individualisation. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.2023.34.4Priedas.Special-Issue.6
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/105881
Updated:
2023-12-13 21:35:26
Metrics:
Views: 12
Export: