Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje: disertacija
Alternative Title:
Law applying to companies and their initial formation in European Community law
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
238 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis disertacijos tikslas – pateikti EB ir jos valstybių narių bei Lietuvos teisės normų, reguliuojančių įmonėms taikytiną teisę bei įmonių pirminio steigimosi laisvę, analizę ir nustatyti šios laisvės tinkamo įgyvendinimo EB ir Lietuvoje, kiek tai leidžia disertacijos apimtis, pagrindinius aspektus. [...] Pirmoje disertacijos dalyje analizuojamos pagrindinės įmonėms taikytinos teisės bei įmonių steigimosi teisės sąvokos, taip pat atskleidžiamas įmonių teisės harmonizavimas EB. [...] Antrojoje dalyje klasifikuojami įmonėms taikytinos teisės kriterijai, pateikiama jų analizė. [...] Trečiojoje dalyje analizuojamas įmonių pirminio steigimosi teisės reglamentavimas EB antrinės teisės aktuose bei naujausiuose jų projektuose. [...] Ketvirtojoje dalyje pateikiama lyginamoji EB valstybių narių teisės analizė įmonėms taikytinos teisės bei pirminio steigimosi teisės srityje. [...] ES įmonių teisės harmonizavimas pastaruoju metu susidūrė su nemažomis problemomis. Nors per daugiau nei tris dešimtmečius nuo pirmosios įmonių teisės direktyvos priėmimo buvo priimtas nemažas kiekis įmonių teisės direktyvų bei reglamentų, šiuo metu EB įmonių teisės derinimas akivaizdžiai įstrigo – optimizmą kelia tik labai neseniai priimtas Tarybos reglamentas dėl Europos bendrovės (SE) statuto (EB) 2157/2001. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle aim of this dissertation is to provide the norms of law of the EC and its members, including Lithuania’, which regulate the law applying to companies and the freedom to form them; to analyse and establish the main aspects of their appropriate implementation in the European Community and in Lithuania, as far as the scope of this dissertation allows. [...] The first part of the dissertation analyses the principle laws applying to companies and the concepts of founding companies, and to discover the harmonising of EC company law. […] The second part classifies the legal criteria applying to companies and analyses them. In the third part analyses the primary regulation of company formation laws in secondary EC legal acts and in their latest projects […] The fourth part provides a comparative analysis of the EC member states laws applying to companies and their founding. [...] In recent years the harmonising of EU company laws has encountered a significant number of problems. Although more than thirty years have passed since the first company law directives were adopted and a large number of company law directives and regulations have been adopted, the negotiations surrounding the current EC company laws are obviously foundering. The only point of optimism is the recently adopted Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE). […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10525
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 34
Export: