Įmonių grupės teisinio reguliavimo aspektai: samprata ir požymiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių grupės teisinio reguliavimo aspektai: samprata ir požymiai
Alternative Title:
Legal regulation aspects of the corporate group: conception and features
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 4 (94), p. 81-88
Keywords:
LT
įmonių grupė.
EN
Corporate group.
Summary / Abstract:

LTĮmonių grupės reiškinys nagrinėjamas tiriant grupę sudarančių narių specifiką bei grupės narių tarpusavio ryšio ypatumą, leidžiantį nustatyti grupės buvimą. įmonių grupę sudaro teisiškai savarankiški subjektai (įmonės). įmonių grupės nariu gali būti net fizinis asmuo ar valstybė, nors dažniausiai įmonių grupės nariai -- ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Kad atsirastų įmonių grupė, tarp įmonių turi atsirasti kontrolės santykis, kuris pasireiškia patronuojančios įmonės galimybe (teise) daryti lemiamą įtaką dukterinės įmonės ūkinei ir finansinei veiklai. Šitokią kontrolę patronuojanti įmonė įgauna įvairiais būdais, dažniausiai būdama dukterinės įmonės dalyve. Būdama dalyve patronuojanti įmonė gali kontroliuoti dukterinės įmonės dalyvių susirinkimą ir (ar) valdymo organų sudarymą (atšaukimą). Kontrolės įgijimo būdų yra gerokai daugiau. Reikšmingas kontrolės būdas yra ekonominė dukterinės įmonės kontrolė, kuri atsiranda dėl vienos (patronuojančios) įmonės didžiulės faktinės galios lemti kitos (dukterinės) įmonės ekonominį likimą. Tokia galia gali atsirasti sutarties pagrindu atitinkamai susiklosčius šalių ekonominiams santykiams ir ekonominei padėčiai. [Iš leidinio]

ENThis paper focuses on the corporate group phenomenon in corporate law. The creation of a corporate group -- as a form of business organization -- was determined by development of the world's economy. In the modern economy large and medium size business is conducted not by a single company but by a group of companies under the control of a parent corporation. Modern corporate law is unimaginable without the laws of parent and affiliated companies, in other words -- without corporate groups. Author analyses the issues concerning the members of corporate group and specific relations between members, which allow to identify the existence of the corporate group. The corporate group consists from independent legal entities (companies) and if an entity does not have the legal independence (e.g. representative office or subsidiary), it cannot be the member of the corporate group. Even natural persons or state (as well as other public entities) can be members of a corporate group. However, usually the members of a corporate group are the limited liability companies due to the nature of the limited liability of their participants. In order to create a group of companies the relationship of control between at least two entities, which is determined as ability (right) of the parent company to make decisive influence to the commercial and financial activity of the subsidiary company, has to be established. The parent company can obtain such ability (right) in various ways, normally through participation in the subsidiary's capital.When parent corporation participates in the subsidiary's capital, it can control shareholders' or members' voting rights and/or control the appointment/removal of management bodies. However there are many other ways of gaining control in corporate practice. In practice the economic control as the method of control of subsidiary company, which appears when one (parent) company has big factual power to decide over the economic destiny of another (subsidiary) company, is of the utmost importance.. Such control can originate from the contract, when particular economic relations develop between parties and depending on the economic conditions of the companies. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16536
Updated:
2018-12-17 12:01:55
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: