Popamokinės muzikinės veiklos optimizavimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Popamokinės muzikinės veiklos optimizavimo galimybės
Alternative Title:
The Optimization possibilities of extra-curricular music activity
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 44, p. 100-110
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio muzikos mokytojo profesinį prestižą lemia asmeninės savybės bei pamokų ir popamokinės ugdomosios veiklos pasiekimai. Tačiau šioje veikloje dažnai akcentuojamas, net absoliutizuojamas racionalus ugdymo pradas, t.y. pagrindinis dėmesys kreipiamas į pažintinių ir psichomotorinių tikslų realizavimą. Sunkiai sekasi ugdymo turinį papildyti emociniais tikslais. Net ir neneigiant emocinio prado reikšmės, neretai moksleiviai patys mato didelį skirtumą, prieštaravimą ir neatitikimą tarp įsivaizduojamo ir esamo jų esmninės kūrybinės raiškos rezultato. Pasirinkta problema – naujų muzikinio ugdymo galimybių taikymas popamokinėje veikloje – yra svarbi ir reikšminga. Tikslas – analizuoti emocinio imitavimo metodo (EIM) galimybes moksleivių muzikiniam ugdymui bendrojo ir popamokionio lavinimo procese optimizuoti bei visuminei sampratai meno dalykų integracijos procese formuoti.Reikšminiai žodžiai: Popamokinė muzikinė veikla; Emocinio imitavimo metodas; After school musical activity; Method of emotional imitation.

ENProfessional prestige of a music teacher is determined by his/her individual features and achievements in lessons and extra-curricular activities. However, these activities often emphasise reasonable development focusing on the realization of cognitive and psychomotoric goals. It is difficult to complement educational process with emotional objectives. Even without denying the significance of emotions, schoolchildren usually notice a significant difference, contradiction and unconformity between imaginary and realistic outcome of their basic artistic expression. The chosen problem is important and influential. It deals with application of the new music teaching opportunities in extra-curricular activities. The aim of the paper is to analyze music education opportunities using emotional imitation model (abbr. EIM), to optimize and form overall understanding of art subjects’ integration process.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą : disertacija / Lolita Jolanta Navickienė. Vilnius, 2000. 244 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7794
Updated:
2018-12-17 10:41:37
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: