Racionali vidaus audito etapų seka - galimybė atlikti informatyvų vidaus auditą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Racionali vidaus audito etapų seka - galimybė atlikti informatyvų vidaus auditą
Alternative Title:
Rational sequence of internal auditing stages: possibility to perform informative internal auditing
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 128-136
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTVidaus auditas gali būti atliekamas įvairiai, tai priklauso nuo įmonės dydžio, padalinių skaičiaus, valdymo struktūros. Labai svarbu tinkamai pasirinkti vidaus audito etapus, kurie skirtingose įmonėse gali būti nevienodi. Straipsnio tikslas – pagrįsti vidaus audito etapų nuoseklumo ir tikslingumo svarbą informatyviam vidaus auditui. Pagrindinis vidaus audito uždavinys – teikti papildomų garantijų įstaigos vadovui, kad valdymo ir kontrolės procedūros taikomos tinkamai, ir atitinka bendrai pripažintus standartus ir norminius aktus; teikti rekomendacijų, patarimų ir informaciją ištirtai ir įvertintai veiklai tobulinti. Rekomenduojama tokia vidaus audito etapų seka: rizikos nustatymas, vidaus audito planavimas, informacijos rinkimas ir vertinimas, ataskaitos rengimas ir pateikimas, poauditinė veikla. Svarbūs ir dažnai auditorių nepaisomi papildomi etapai: tikrinamojo informavimas audito metu, vertinimo kriterijų nustatymas, rizikos įvertinimas, audito programos paruošimas, ataskaitos projekto aptarimas su audituojamaisiais, darbo dokumentų formavimas. Siekiant informatyvaus audito, svarbu vertinti riziką, kreipiant dėmesį ne į pasibaigusius ūkinius sandorius ar programas, o sutelkiant dėmesį į einamąsias operacijas, kur yra didžiausia galimybė atitaisyti negeroves. Planuojant svarbu griežtai laikytis bendrųjų ir specialiųjų principų. Netikslinga rinkti šalutinę ir perteklinę informaciją. Kadangi audito procedūras auditorius pasirenka pats, tai jos negali būti jos vienodos visiems atvejams. Ataskaita privalo būti aiški, konstruktyvi, pateikta laiku.Reikšminiai žodžiai: Audito etapai; Audito objektas; Informacija; Tarptautinis auditas; Vidaus auditas; Vidaus audito; Įmonė; Įmonės; Enterprise; Information; Internal auditing; Object of auditing; Stages of auditing.

ENThe strategy of internal auditing should correspond to enterprise aims, control of external environment, law acts as well as resolutions of supervising institutions. Therefore, the stages of internal auditing should make up the whole of the auditing process and the fulfilment of the aims of all auditing stages should guarantee success of the general auditing strategy. The process of internal auditing, which can be carried out in different ways, is analysed in the article. It depends upon the size of the enterprise, the number of departments, management structure, therefore it is very important to choose fulfilment stages of internal auditing properly, which can be different in different enterprises and have direct influence upon the quality of carried out audit. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis : disertacija / Aurelija Kustienė. Vilnius, 2003. 135 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38708
Updated:
2018-12-17 12:08:38
Metrics:
Views: 36    Downloads: 9
Export: