Didelės žalos darymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties požymis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didelės žalos darymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties požymis
Alternative Title:
Major harm to the state, international public organization, natural or legal person as an attribute of abuse of office
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 7 (85), p. 102-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi; Didelė žala; Abuse of office; Major harm.
Keywords:
LT
Didelė žala; Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas didelės žalos darymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties (BK 228 str.) padarinių požymis. Didelę žalą, kaip piktnaudžiavimo sudėties padarinių požymį, apibūdina subjektai, kuriems gali būti padaroma žala, žalos pobūdis ir dydis. Straipsnyje pateikiamos valstybės, tarptautinės viešosios organizacijos, juridinio arba fizinio asmens sampratos, kritikuojamas subjektų, kuriems gali būti padaryta žala, išskyrimo būtinumas bei tikslingumas, pateikiamas pasiūlymas dėl piktnaudžiavimo normos tobulinimo. Remiantis ir įvairių autorių nuomone, ir Lietuvos teismų praktika, straipsnyje analizuojamas žalos pobūdis, formuluojami kriterijai, kai žala, padaryta piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi arba viršijant įgaliojimus, laikoma didele ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Taip pat atskleidžiamas piktnaudžiavimo nusikaltimo ir kitų teisės pažeidimų, susijusių su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu, santykis. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the acts of doing significant damage to the state, an international public organization, a natural or a legal person as a characteristic of consequences of abuse (Article 228 of the Criminal Code). Significant damage is characterized as a characteristic of the consequences of abuse by the subjects, to whom the damage can be done, as well as the character and amount of the damage. The article presents the concepts of the state, an international public organization, natural or legal persons, criticizes the necessity and viability of distinguishing of the subjects, to whom damage can be done and presents proposals with regard to improvement of the norm of abuse. Referring to opinions of other authors and the Lithuanian courts’ practice, the article analyzes the character of damage and formulates the criteria for considering the damage, done by abusing the official position or by exceeding the authorizations, significant and drawing a criminal amenability. In addition, the article reveals the relation between the crime of abuse and other infringements of law, pertaining to abuse of the official position or exceeding of authorizations.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6191
Updated:
2018-12-20 23:10:16
Metrics:
Views: 36    Downloads: 7
Export: