Integruota rinkodaros komunikacija : edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruota rinkodaros komunikacija: edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų vertinimas
Alternative Title:
Integrated marketing communication: an evaluation of educational events and the promotion of virtual plaftorms
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2017, t. 78, p. 83-104
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPlečiantis edukacijos tikslą turinčioms veiklos sritims, tampa aktualu tobulinti rinkodaros komunikacijos kanalus. Straipsnyje pateikiamas edukacinių renginių klasifikavimo teorinis apibendrinimas, apibrėžiama integruotos rinkodaros komunikacijos samprata. Remiantis atliktų kompleksinių empirinių tyrimų rezultatais atskleidžiama perspektyvos ir būdai panaudoti tokius integruotos rinkodaros komunikacijos kanalus kaip specializuotos edukacinių renginių rėmimo ir viešinimo platformos, leidžiančios praplėsti tradicinės komunikacijos priemonių galimybes. Remiantis teorine analize ir empirinių tyrimų rezultatais apibendrinama sukaupta renginių rėmimo ir viešinimo priemonių taikymo patirtis. Išanalizavus renginių rėmimo įvairių kanalų ypatumus, atskleista edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų naudojimo pranašumai ir integruotos rinkodaros komunikacijos priemonių tobulinimo galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai renginiai; Integruota rinkodaros komunikacija; Rinkodaros kanalai; Virtualios rėmimo platformos; Educational events; Event publicity virtual platform; Integrated marketing communication; Marketing channels; Marketing tools; Virtual promotion platforms.

ENAs areas of activity with the purpose of education expand, improvement of marketing communication channels is becoming important. The article presents a theoretical generalization of educational events, defines the concept of integrated marketing communication. On the basis of the results of complex empirical studies, prospects and ways of using integrated marketing communication channels such as specialized support and publicity platforms for educational events are revealed, which allow to expand possibilities of traditional communication tools. Based on theoretical analysis and results of empirical studies, experience of events sponsoring and publicity acquired is summarized. After analyzing the particularities of various channels of events sponsoring, the advantages of use of virtual platforms of events sponsoring and possibilities for improvement of integrated marketing communication tools are revealed.

DOI:
10.15388/Im.2017.78.10836
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66485
Updated:
2018-12-17 14:14:43
Metrics:
Views: 47    Downloads: 20
Export: