Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, resocializacijos galimybės savivertės ir biosocialinių įgūdžių aspektais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, resocializacijos galimybės savivertės ir biosocialinių įgūdžių aspektais
Alternative Title:
Resocialisation of people with spinal cord injury from the aspects of self-esteem and biosocial skills
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2012, Nr. 2 (27), p. 42-47, 48-53 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Asmenys, patyrę nugaros smegenų pažeidimą; Neįgaliųjų resocializacijos galimybės; Savivertė; Biosocialiniai įgūdžiai.
EN
Persons with spinal cord injury; Resocialisation possibilities for the disabled; Selfesteem; Biosocial skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas nustatyti ir įvertinti asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, resocializacijos galimybes savivertės ir biosocialinių įgūdžių aspektais taikant neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos programą. Savivertė vertinta pagal adaptuotą testą, apimantį devynias savęs vertinimo skales. Biosocialiniai įgūdžiai vertinti kasdienes veiklos veiksmų ir judėjimo aspektais. Testavimo ir ugdomojo eksperimento metodais buvo tirti 84 fiziškai neįgalūs asmenys iš visos Lietuvos. Eksperimentinę grupę sudarė 52 nugaros smegenų pažeidimą patyrę asmenys, kontrolinę - 32. Kontrolinės grupės tiriamieji eksperimento metu eksperimentinėje programoje nedalyvavo. Buvo tirti neįgalieji, patyrę nugaros smegenų pažeidimą anksčiau nei prieš trejus metus, judantys vežimėliu. Tiriamųjų amžius buvo 19-48 metai. Nustatyta, kad taikomosios fizinės veiklos programa gerino asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, resocializacijos galimybes savivertės, biosocialinių įgūdžių srityse. Eksperimentinės grupės neįgalūs asmenys po programos patyrė mažiau vidinių prieštaravimų ir mažiau kaltino save, labiau pasitikėjo savimi, pritarė sau ir geriau save vertino kitų akimis. Gerėjo neįgaliųjų persikėlimo erdvėje, judėjimo lovoje ir dauguma vežimėlio valdymo įgūdžių. [Iš leidinio]

ENArticle aims to determine and evaluate the resocialisation possibilities available for people with spinal cord injury from the aspects of self-esteem and biosocial skills through the application of an adapted physical activity program for the disabled. Self-esteem was evaluated by an adapted test of nine self-evaluation scales. Biosocial skills were evaluated from the aspects of daily routine and movement skills. Testing and educational experiment methods were applied to 84 physically disabled persons from Lithuania. The experimental group consisted of 52 subjects with spinal cord injury, the control group consisted of 32 subjects with spinal cord injury. The control group subjects were not included in the experimental program during the experiment. The subjects were wheelchair users having suffered spinal cord injury earlier than three years ago. The age range of the subjects was 19-48 years.. It was concluded that the adapted physical activity program had a positive influence on the resocialisation of people with spinal cord injury from the aspects of self-esteem and biosocial skills. After the program the experimental group subjects were able to restore their internal integrity and were less self-accusative, more self-confident and self-aware. They also had a better self-image. Additionally transferring, moving in bed skills and a number of wheelchair control skills significantly improved. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44983
Updated:
2018-12-17 13:26:09
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8
Export: