5-7 metų mikčiojančių vaikų ugdymo optimizavimas muzikine veikla : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
5-7 metų mikčiojančių vaikų ugdymo optimizavimas muzikine veikla: disertacija
Alternative Title:
Optimisation of education of the 5-7-year old stammering children by means of musical activities
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
165 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMeninė veikla yra viena iš optimalių priemonių, siekiant neįgaliųjų asmenų socialinės integracijos. Muzikinė veikla ikimokykliniame amžiuje yra itin susijusi su emocine ugdytinio išraiška. Šis teiginys svarbus keliant mokslinę problemą: formuojant 5 – 7 m. mikčiojančių vaikų muzikinio ugdymo programas, būtina ieškoti būdų, kaip muzikine veikla skatinti mikčiojančio vaiko vidinę motyvaciją ir tuo būdu įtakoti jo vystymąsi, t.y. skatinti jo socializaciją. Metodologinis temos pagrindas – humanistinė filosofija, akcentuojanti kiekvieno asmens vertingumą, ugdytinio individualumą, ugdymo proceso optimizavimą grindžiant ugdytinių poreikiais. Tyrimo tikslas – ištirti 5 – 7 m. mikčiojančių vaikų ugdymo galimybes jų muzikinėje veikloje. Toks tyrimas Lietuvoje atliktas pirmą kartą. Darbe išryškinama emocijų svarba muzikinei šių vaikų veiklai, ugdymo aplinkos bei pedagoginės sąveikos ypatumai. Sudarytas mikčiojančių vaikų ugdymo muzikine veikla modelis bei speciali grupinės ir individualios muzikinės veiklos programa. Remiantis moksliniais tyrimais įrodyta, jog vaiko galimybė išreikšti save muzikine veikla tiesiogiai susijusi su vaiko saviraiškos plėtote, teigiamais poslinkiais ugdant(is) savęs suvokimą bei sklandžią kalbą.

ENThe artistic activity is one of the optimal means seeking for social integration of the disabled. The musical activity at a pre-school age is especially related to an emotional expression of a child. This statement is important in raising a scientific problem: in devising programs of musical education of 5 – 7-year old stammering children it is necessary to look for ways how to encourage inner motivation of a stammering child by means of the musical activity and thus exert an influence in his/her development, that is, to encourage his/her socialisation. The basis of the methodological theme is humanistic philosophy, which accentuated value of each individual, individuality of a child being educated, optimisation of the educational process in substantiating the needs of a child being educated. The aim of the investigation is to investigate possibilities of educating 5-7-year old stammering children in their musical activity. Such an investigation has been carried out in Lithuania for the first time. The work reveals the significance of emotions to the musical activity of such children, peculiarities of interaction of the environment of education and pedagogy. A model of education of stammering children by means of a musical activity and a special programme of group and individual musical activity are created. On the basis of scientific research it is proved that a child’s possibility to express himself/herself in a musical activity is directly related to the development of the child’ self-expression, positive change in developing self-awareness and a fluent speech.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10272
Updated:
2014-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 11
Export: