Meninės veiklos elementų taikymas mikčiojimui įveikti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Meninės veiklos elementų taikymas mikčiojimui įveikti
Alternative Title:
Elements of art therapy in stuttering intervention
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2012, Nr. 1 (26), p. 132-139, 140-147 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Psicholingvistika / Psycholinguistics; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos meninės veiklos elementų panaudojimo galimybės, ugdant ikimokyklinio amžiaus mikčiojančius vaikus. Atlikta teorinė ikimokyklinio amžiaus mikčiojančių vaikų ugdymo menine veikla analizė parodė, kad mikčiojantiems vaikams neretai sunku žodžiais išreikšti savo mintis, poreikius, emocijas ir jausmus. Bendraudami jie dažniausiai kalba trumpais sakiniais, retai inicijuoja pokalbį. Kūrybinis procesas skatina mikčiojančių vaikų spontaniškumą, o kūrybinės iniciatyvos skatinimas suteikia teigiamų emocijų bei skatina pasitikėjimą savimi. Mikčiojantysis, pajutęs sėkmę tam tikroje veikloje, geriau jaučiasi ir lengviau bendrauja. Buvo atliktas veiklos tyrimas, kurio tikslas – ištirti ir atskleisti muzikinės veiklos ir vaidybos elementų taikymo galimybes, dirbant su mikčiojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikais. Empirinėje dalyje nagrinėjami ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimo pokyčiai, taikant parengtą meninės veiklos bei sklandaus kalbėjimo ugdymo programą, kurios pagrindines dalis sudaro muzikinės veiksenos bei vaidmeniniai žaidimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio amžiaus vaikai; Mikčiojimas; Logopedai; Sklandaus kalbėjimo sutrikimai; Logopedinė pagalba; Pre-school age children; Stuttering; Speech therapists; Fluency disorder; Speech therpy strategies.

ENThere are discussed possibilities of the use elements of art therapy in children who stutter education in this article. Theoretical analysis of education in art activity pre - school children who stutter showed, that for stuttering children sometimes is hard to express verbally their thoughts, needs, feelings and emotions. They communicate with short sentences, rarely initiate conversation. Process of creative activity encourage spontaneity of stuttering children and promote of creative initiative give positive emotions and self confidence. When person who stutters conceive success in particularly activity, he feels better and communicate easily. It was accomplished action research with purpose to analyze and disclose the possibilities to use elements of music and performance in work with pre-school age children who stutter. In empirical part of the study was investigate changes of pre-school children stuttering in applying created art and of fluency skills developing programme, which involve musical and role play activity. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40912
Updated:
2018-12-17 13:18:22
Metrics:
Views: 72    Downloads: 41
Export: