Homework as part of students' self-expression in the process of constant learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Homework as part of students' self-expression in the process of constant learning
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2005, t. 10, p. 265-275
Keywords:
LT
Nepriklausomas mokymasis; Namų darbai; Švietimo reforma; Globalizacija.
EN
Independent learning; Self-dependent teaching; Homework; Educational reform; Globalization.
Summary / Abstract:

LTTyrimas buvo atliktas pagal Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymą 2004 metais. Šiame straipsnyje namų darbai analizuojami kaip dalis mokinių saviraiškos pastovaus mokymosi procese. Straipsnio tikslas – atskleisti savarankiško mokinių darbo atliekant namų užduotis ypatumus. Taip pat siekiama 1) išanalizuoti ir palyginti mokinių ir mokytojų požiūrį į namų darbų tikslus; 2) ištirti mokinių savarankiško namų darbų atlikimo sunkumus remiantis jų pačių ir mokytojų nuomone. Tyrime panaudota keletas metodų: dokumentų analizė, apklausa, statistinių duomenų analizė. Tyrime dalyvavo 2061 respondentas, tarp jų 1615 mokinių, 404 mokytojai ir 42 mokyklų direktoriai. Mokiniai sieja savo namų užduotis su tiesioginiu vertinimu, bet ne su mokymosi reikšme. Pusė mokinių tikisi gauti geresnį pažymį arba pabaigti užduotis, nes taip liepia mokytojas. Viena ketvirtoji studentų nori geriau išmokti praėjusios pamokos medžiagą arba pasiruošti tolesnėms studijoms. Mokymasis keičiasi priklausomai nuo mokinio amžiaus ir tai ypač būdinga mokiniams, kurie siekia geriausių rezultatų. Daugelis mokytojų laiko namų darbus vienu iš būdų apžvelgti per pamoką išdėstytą medžiagą. Mažiau negu du trečdaliai mokytojų mano, kad dauguma studentų atlieka namų darbus raštu ir daugiau negu pusė teigia, kad mokiniai atlieka užduotis žodžiu ir tik labai retai raštu. Pagal mokinių nuomonę didelė dalis su mokymusi susijusių sunkumų priklauso nuo sudėtingų namų darbų. Užduočių kiekis, mokinių nuovargis ir tingumas auga su jų amžiumi. Mokytojai dažnai savarankiškų namų darbų problemas sieja su mokinių asmeninėmis savybėmis (tingumas, nesugebėjimas suprasti ir t.t.).

ENThis article reveals the purpose of homework from the students’ and teachers; point of view, difficulties that students face, the level of executing home assignments according to the students and their teachers, students’ requests when setting homework tasks. The research was commissioned by the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania in 2004. The aim of the article is to reveal the peculiarities of students’ independent work doing home-assignments. Objectives were as follow: (1) analyze and compare students and teachers’ attitude towards the purpose of homework; (2) examine the difficulties students face doing homework according to students and their teachers. The subject of the research is the peculiarities of homework accomplishment. The methods of the research were document analysis, questioning, and analysis of statistical data using SPSS 10.0 for Windows. The sample of the research: 2061 respondents. 1615 students, 404 teachers, and 42 school headmasters participated in the research. 368 fifth-formers, 411 eight-formers, 506 ninth-formers, and 330 eleventh-formers who study in town, region, and village basic education, secondary schools and gymnasiums took part in the research. The aim of the research was to find out how students usually accomplish their homework tasks. Half of respondents want to get a better mark, for 46.5% it is important to do their homework the way teachers tell them, 33.9% try to accomplish all the tasks as soon as possible. More than one fourth of the student want to learn the material covered, get ready for their further studies of fulfil the tasks in time.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Savarankiškumo ugdymas rengiant technologijų mokytojus : disertacija / Rūta Dačiulytė. Vilnius, 2003. 136 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8723
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: