III-IV gimnazijos klasių mokinių nuostatų į meninio ugdymo dalykus formavimosi ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
III-IV gimnazijos klasių mokinių nuostatų į meninio ugdymo dalykus formavimosi ypatumai
Alternative Title:
Features of forming attitudes of the 3rd-4th grade High School pupils towards arts disciplines
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 22-28
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVykstant Lietuvos švietimo sistemos pokyčiams, formuojamas naujas visuomenės požiūris į vaikų meninį ugdymą. Profilinis mokymas suteikia galimybę trečios pakopos mokiniams rinktis vieną iš privalomų meninių dalykų — muziką, dailę, teatrą ar šokį. Kadangi mūsų laikais dvasinės kultūros problema įgauna vis didesnę reikšmę, žmogaus egzistencijai svarbu bendrosios kultūros pažinimo, perėmimo ir individualios kultūros kūrimo procesas. Aktualizuojant šį procesą ypatingą vaidmenį vaidina mokinių meninė veikla, kaip svarbi jų saviraiškos, savirealizacijos, sociokultūrinės integracijos erdvė. Šiandieninio meninio mokinių ugdymo vienas svarbiausių uždavinių — didinti ugdytinių meninę patirtį, žadinti jų norą patiems kaupti tą patirtį, puoselėti gebėjimus bei kelti motyvaciją. Į gimnaziją mokinys ateina jau turėdamas tam tikrą meninę patirtį, o III gimnazijos klasėje privalo rinktis vieną iš meninio ugdymo dalykų. Tokiam pasirinkimui, kaip parodė tyrimai, šalia kitų veiksnių ypač didelį vaidmenį vaidina meninės nuostatos. Siekiant išanalizuoti mokinių nuostatų formavimąsi buvo atliktas konstatuojamasis empirinis tyrimas. Tyrimo metu buvo apklaustas 431 Vilniaus Žemynos gimnazijos III–IV klasių mokinys. Apklausus gimnazijos mokinius, matyti, kad mokinių požiūris į meninio ugdymo dalykus, kai jį formuoja ilgametė mokymosi patirtis, tampa giliu ir pozityviu. Lemiamą vaidmenį nuostatų formavimui turi mokytojas, gebantis dirbti kūrybiškai, pats būdamas menininku profesionalu ir savo darbe taikantis aktyvinančius ugdymo metodus. [Iš leidinio]

ENAs the Lithuanian education system undergoes changes, a new attitude in society towards arts education of children is formed. A profiled learning provides a possibility to pupils at the third stage to choose one of compulsory arts disciplines: music, painting, theatre or dancing. Because nowadays the issue of a spiritual culture becomes more urgent, general culture cognition and perception and individual culture creativity process is important for every human being. Arts activities of pupils have an especial role implementing this process by creating an important environment for self-expression and socio-cultural integration. One of today’s the most important tasks of educating pupils is to broaden their artistic experience, raise their willingness to accumulate it themselves, foster abilities and raise motivation. A pupil comes to a High School already with a certain baggage in arts, and in the 3rd grade of the High School he/she has to choose one of compulsory arts disciplines. As researches show, this choice among other things is greatly influenced by artistic attitudes. In order to analyze formation of pupils’ attitudes a declarative empirical research was conducted. During the research 431 pupils from the 3rd-4th grades of Vilnius Žemynos High School were polled. The poll of the pupils of the High School demonstrated that an attitude of the pupils towards education of artistic disciplines becomes profound and positive when it is formed by a long-lasting learning experience. A teacher who can work creatively being professional artist him-/herself and applying pro-active learning methods in his/her work plays a decisive role in forming the attitude.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8179
Updated:
2018-12-20 23:07:08
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: