Pradinių klasių mokytojų požiūris į kūrybinius teksto darbus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojų požiūris į kūrybinius teksto darbus
Alternative Title:
Primary school teachers' view to creative text works
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojų požiūris į kūrybinius teksto darbus; Pradinių klasių mokytojai; Pradinės klasės, kūrybinis tekstas, kūrybinga asmenybė, kūrybiškumo ugdymas; Vaikų kūrybiškumas; Children's creativity; Primary school teachers; Teachers' attitude towards creative text works; The initial class, creative text, creative personality, creative education.
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta ištirti pradinių klasių mokytojų požiūrį į kūrybinius teksto darbus: išsiaiškinti, kaip mokytojai suvokia šių darbų naudojimo tikslus, kokią reikšmę jiems skiria ugdant kalbą, kaip juos naudoja. Taikyti tyrimo metodai: literatūros analizė, anoniminė anketinė apklausa, matematinė statistinė surinktų duomenų analizė. Tyrimas vyko 2003-2004 mokslo metais. Jame dalyvavo 289 pradinių klasių mokytojai iš 37 įvairių Lietuvos regionų mokyklų. Tyrimo rezultatai aptarti atsižvelgiant į tris aspektus: kūrybinių teksto darbų naudojimą lemiančius veiksnius ir tikslus; kūrybiniams teksto darbams teikiamą reikšmę ugdant kalba; kūrybinių teksto darbų naudojimo laikų. Tyrimas atskleidė, kad daugiausia pradinių klasių mokytojų kūrybinius teksto darbus kalbos pamokose naudoja dėl to, kad jie mokiniams naudingi. Šiais darbais siekiama lavinti bendruosius mokinių gebėjimus (kūrybiškumo, bendradarbiavimo ir kt.). Taigi mokytojai supranta, kad mokiniui šiandieniame gyvenime reikia ne vien teorinių žinių, bet ir gebėjimo pritaikyti įgytas žinias, kūrybingai spręsti iškilusias problemas. Nors didžiausia dalis mokytojų kūrybinius teksto darbus sieja su teksto lygmeniui skirtais uždaviniais ir iš visų teksto tipų dažniausiai mokiniams siūlo pasakojimų kūrimų, tačiau didesnė dalis mokytojų siūlo kurti ne visų pasakojimų, o tik pasakojimo eigą. Tyrimas atskleidė, kad dažniausiai mokytojai pamokose naudoja vadovėliuose ir pratybose siūlomus kūrybinius teksto darbus, o rečiausiai – papildomų literatūrų.

ENAuthor of the article attempts to examine the attitude of primary school teachers to creative text works: to determine the teachers' understanding of the purposes of such works, importance attributed to them by the teachers when developing language, applications of the texts. The following research methods were applied: literary analysis, anonymous questionnaire poll, arithmetic statistical analysis of collected data. The research was conducted in the academic year 2003-2004. Two hundred eight nine primary school teachers from 37 schools of various regions of Lithuania participated in the study. Findings of the research were discussed in respect to three aspects: factors and purposes of the use of creative text tasks; importance attributed to creative text tasks when developing language; times of the use of creative text tasks. The research showed that majority of primary school teachers use creative text tasks in language classes because of the benefits brought by them to children. The tasks are aimed at developing general abilities of students (creativity, cooperation, etc.). Thus, teachers understand that in today's life school children need not only theoretical knowledge but also ability to apply their knowledge, dealing with any problems arising creatively. Despite great majority of teachers associating creative text tasks with the tasks intended for text level and of all text types available usually offer the tasks of creating stories, but quite a substantial part of respondents offer creating not the whole story but rather the course of the story. The research revealed that usually teachers use creative text tasks offered in textbooks and exercise books, while in rarest cases additional literature.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40729
Updated:
2018-02-25 15:51:41
Metrics:
Views: 24
Export: