Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių-lenkų kalbų žodynas (RtŽ) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių-lenkų kalbų žodynas (RtŽ): disertacija
Alternative Title:
A 19th century manuscript dictionary (RtŽ) of Lithuanian (Eastern Aukštaitian) and Polish
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
114 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – rankraštinis nežinomo autoriaus rytų aukštaičių lietuvių-lenkų kalbų XIX a. I pusės žodynas (RtŽ). RtŽ vertingas tiek kaip XIX a. I pusės lietuvių leksikografijos raidos dokumentas, tiek dėl savo lietuviško (originalaus) antraštyno žodžių. Disertacijoje keliami tikslai: pasiaiškinti rankraščio istoriją; aptarti rašybos pamatą; išaiškinti RtŽ tarminį pagrindą; išryškinti antraštyno sudarymo principus; išanalizuoti žodyno leksikografinį metodą; nustatyti žodyno paskirtį. Disertacijoje daromos tokios svarbiausios išvados: 1. RtŽ tekstas parašytas iki XIX a. I pusės 4-ojo dešimtmečio pabaigos. 2. Labiausiai tikimas RtŽ autoriaus gimimo plotas driekėsi netoli Latvijos pasienio nuo Suvainiškio iki Būčiūnų. 3. RtŽ antraštyno bendra visoms aukštaičių tarmėms leksika rodo, kad žodyno šaltinis yra gyvoji liaudies kalba. 4. RtŽ vyrauja fonetinis principas, nors kartais pasitaiko ir kilmiškai parašytų priebalsių. 5. Kilmės atžvilgiu šalia ryškaus rytų aukštaičių leksikos sluoksnio skiriama skolintinė leksika, kurioje slavizmai sudaro 8 % RtŽ teksto. 6. RtŽ žodyninį lizdą sudaro visos tos pat genetiškai bendrašaknės leksemos formų antraštės su atitikmenimis, nes tik iš visų tos pat vokabulos atitikmenų išryškėja antraštės leksinė reikšmė, išvengiama homonimijos. 7. RtŽ – reikšmingas XIX a. I pusės lietuvių leksikografijos veikalas, užfiksavęs stabilius, neišpustytus tarmių šnektos laikus, gana sėkmingas sistemiškai realizuotas bandymas pateikti tuometinės lietuvių (rytų aukštaičių) kalbos branduolį su antraštyne atsiskleidžiančiu gramatikos pradžiamoksliu.

ENThe object of this dissertation is a manuscript dictionary (RtŽ) of Lithuanian (Eastern Aukštaitian) and Polish by an unknown author from the first half of the 19th century. The RtŽ is valuable as a document showing the evolution of Lithuanian lexicography in the first half of the 19th century, and also for the Lithuanian headings for each entry. The aims of the dissertation are: to clarify the origin of the manuscript; to discuss the type of orthography and writing style; to ascertain the dialectal provenance of the RtŽ; to understand the principles being the system of entry headings; to analyse the dictionary’s lexicographical method; and to determine who the intended readership was. Important conclusions reached in the dissertation are: 1. The text of the RtŽ was composed before the end of the 1830s. 2. The most likely place of birth of the author of the RtŽ was somewhere near the Latvian border between Suvainiškis and Būčiūnai. 3. The vocabulary used in the entry headings of the RtŽ, which is common to all Aukštaitian dialects, shows that the source of the words was the living language of the local people. 4. The orthographic principle adhered to in the RtŽ is phonetic; however, occasionally consonants are written in for etymological reasons. 5. In contrast to the clearly Eastern Aukštaitian origin of most of the words in the RtŽ text, about 8 % of the lexicon consists of loanwords, mostly of Slavic origin. 6. Each cluster of words in the RtŽ consists of all the genetically related forms from a common root form (lexeme); the Polish equivalents given for the entry headings help to clarify the lexical meaning of the words and homonymy is avoided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10182
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 35
Export: