Rytų aukštaičių lietuvių-lenkų rankraštinio žodyno (RtŽ) tarminis pagrindas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų aukštaičių lietuvių-lenkų rankraštinio žodyno (RtŽ) tarminis pagrindas
Alternative Title:
Dialectal background of a manuscript Lithuanian-Polish dictionary
In the Book:
Keywords:
LT
Rankraštinis žodynas; Rytų aukštaičiai; Rytų aukštaičiai; Tarminis žodynas; Tarmė; Žodynas.
EN
Dialect; Dialect dictionary; Dictionary; Eastern Aukštaitian; Eastern Aukštaitian dialect; Manuscript dictionary.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas XIX a. pirmoje pusėje anoniminio autoriaus sudaryto rankraštinio (Rytų Aukštaitijos) lietuvių-lenkų kalbų žodyno tarminis pagrindas. Rankraščio kopija saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraščių skyriuje (Fl-1). Fonetinių ir morfologinių ypatybių analizė leidžia manyti, kad minėto žodyno tarminis pagrindas galėtų būti tiksliau lokalizuotas ir apribotas teritorija nuo Latvijos sienos iki pietvakarių, maždaug Nemunėlio Radviliškio, Saločių, Suosto, Biržų ir Pušaloto apylinkių. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article discusses the dialectal foundation of a manuscript (Eastern Aukštaitian) Lithuanian-Polish dictionary compiled by an anonymous author in the first half of the nineteenth century. A copy of the manuscript is kept in the Manuscript Department (Fl-1) of the Library of the Institute Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius. An analysis of the phonetic and morphological features suggests that the dialectal basis of the Dictionary should be more precisely located in a rather limited area stretching from the border with Latvia to the south-west approximately in the environs of Nemunėlio Radviliškis, Saločiai, Suostas, Biržai, and Pušalotas. [From the publication]

ISBN:
9986668530
Related Publications:
Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių-lenkų kalbų žodynas (RtŽ) : disertacija / Vidmantas Kuprevičius. Vilnius, 2001. 114 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56756
Updated:
2019-01-18 19:26:29
Metrics:
Views: 4
Export: